Gıda endüstrisindeki biyofilmlerin önlenmesinde biyolojik yaklaşımlar


ÜNAL TURHAN E., ERGİNKAYA Z.

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016), 26 - 28 Ekim 2016, sa.1

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri