Ameliyat edilen anevrizmatik subaraknoid kanamalarda sodium değerlerinin Fisher ve WFNS sınıflamalarıyla ilişkilendirilmesi ve prognoz üzerine etkisi


ÖKTEN A. İ. , ÖZSOY K. M. , MATYAR S., MENEKŞE G., ATEŞ T., GEZERCAN Y., ...More

Türk Nöroşirürji Derneği, 27. Bilimsel Kongresi, Turkey, 12 - 16 April 2013

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey