Sadreddin Konevî'nin (ö. 673/1274) Hadisçiliği Meselesi


TATLI B.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.14, ss.39-61, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 14 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.39-61

Özet

Anadolu Selçuklu devletinin son dönemlerinde ve Osmanlı devletinin kuruluş döneminde oldukça etkili olan Türk-İslam düşüncesinin büyük ismi Sadreddin Konevî, kendi asrında ve sonrasında pek çok ilim adamı üzerinde etkili olmuş bir mutasavvıftır. İbnü’l-Arabî’nin vahdet-i vücud görüşünün anlaşılması ve yayılmasında Konevî’nin büyük tesiri olduğu gibi, Dâvûd-i Kayserî, Molla Fenârî, Fatih Sultan Mehmet Han, Aziz Mahmud Hüdâyî, Bursalı İsmail Hakkı gibi daha pek çok meşhur ismin de yetişmesinde büyük katkılarda bulunmuştur. Kendisi aynı zamanda hadis ilmine de ilgi duyan bir kişiliktir ve eserlerinde bol miktarda hadise yer vermiştir. Biz bu çalışmamızda Konevî’nin hadisçiliğini ve Rasûlullah’ın sünneti ile ilgili görüşlerini dikkatlere sunmayı hedefledik.

Anahtar kelimeler: Sadreddin Konevî, hadis, sünnet, kırk hadis, peygamberlik, Anadolu Selçuklu, Osmanlı, İbn Arabî, vahdet-i vücûd.

The Problem of Sadraddin Qunawî (d. 673/1274) as a Muhaddith and His Understanding of Sunnah

Abstract

Sadraddin Qunawî, the big name of the Turkish-Islamic idea, who was quite effective during the last period of the Anatolian Seljuks State and the establishment of the Ottoman Empire, is a sufi had an effect on many scientists in his century and after. Qunawî has great influence in understanding and dissemination of Ibn al-Arabi’s wahdat al-wujud opinion and has also contributed a great deal in training many more famous names such as Daawud al-Kaysari, Molla Fanari, Fatih Sultan Mahmad Khan, Aziz Mahmud Hudaayi, Ismail Hakki of Bursa etc. He is also a personality who is also interested in the science of the Hadith and there are plenty of hadiths in his books. In this study, we have aimed especially point to Qunawi’s some opinions about the Sunnah of the Prophet Muhammad (pbuh.) and analyse to Qunawi as a muhaddith.

Keywords: Sadraddin Qunawî, hadith, Sunnah, forty hadiths, prophecy, Anatolian Seljuks, Ottoman, Ibn Arabi, wahdat al-wujud