İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Sorunları-Çözümleri: Çukurova Örneği


TANIR F.

III. Uluslararası Bütünleşik Sağlık ve Bakım Kongresi kapsamında Sağlık Hizmet Sunucularında İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 29 - 30 Kasım 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye