Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları ve Mesleki Benlik Saygısı Üzerine Bir Araştırma


Köksal Akyol A., ASLAN D.

Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Okul Öncesi Eğitimin Bugünü ve Geleceği Sempozyumu, Girne, Kıbrıs (Kktc), 27 - 30 Mayıs 2006, cilt.2, ss.201-214

  • Cilt numarası: 2
  • Basıldığı Şehir: Girne
  • Basıldığı Ülke: Kıbrıs (Kktc)
  • Sayfa Sayıları: ss.201-214

Özet

Araştırmanın örneklemini Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğrenim görmekte olan üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencisi toplam 60 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilere öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarını değerlendirmek için Özgür (1994) tarafından geliştirilen “Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği”, mesleki benlik saygılarını değerlendirmek üzere de Arıcak (1999) tarafından geliştirilen “Arıcak Mesleki Benlik Saygısı Ölçeği” uygulanmıştır. Öğrencilere ilişkin demografik değişkenler Kişisel Bilgi Formu ile elde edilmiştir. Verilerin analizinde, İlişkisiz Gruplar t Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (Anova), Tukey Testi ve Pearson Korelasyon Katsayısı Önemlilik Testi kullanılmıştır. Sonuçlar SPSS istatistik programı ile değerlendirilmiştir.

            Araştırma sonucunda, mezun olunan lise türü, okul öncesi öğretmenliği anabilim dalını tercih etme nedeni, okul öncesi öğretmenliği anabilim dalında okumaktan memnun olup olmama, mezun olduktan sonra öğretmen olarak çalışmayı düşünüp düşünmeme, mezun olduktan sonra öğretmen olarak çalıştıklarında başarılı olup olmayacaklarına inanma değişkenlerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği ve Mesleki Benlik Saygısı Ölçeğinden aldıkları puanlar üzerinde istatistiksel açıdan önemli bir farklılığa neden olduğu saptanmıştır. Ayrıca, araştırma sonucunda öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeğinden aldıkları puanlar ile Mesleki Benlik Algısı Ölçeğinden aldıkları puanlar arasında olumlu yönde yüksek bir korelasyon olduğu saptanmıştır.