The classification and assessment of vegetation for monitoring coastal sand dune succession: the case of Tuzla in Adana, Turkey


ÇAKAN H. , YILMAZ K. T. , ALPHAN H. , ÜNLÜKAPLAN Y.

TURKISH JOURNAL OF BOTANY, cilt.35, ss.697-711, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

  • Cilt numarası: 35 Konu: 6
  • Basım Tarihi: 2011
  • Doi Numarası: 10.3906/bot-1001-300
  • Dergi Adı: TURKISH JOURNAL OF BOTANY
  • Sayfa Sayıları: ss.697-711

Özet

Bu çalışmada kıyı kumullarında yayılan bitki toplulukları ve bunların geçirmiş olduğu süksesyon aşamaları,

insan etkisine maruz kalmış bir kıyı peyzajı niteliğindeki Seyhan Deltası örneğinde analiz edilmiştir. İzleme için

temel veri envanteri olarak kıyı kumulları vejetasyonunun topluluk düzeyinde sınıfl andırılması, süksesyonu ve insan

etkileri bu çalışmanın temel konularını oluşturmaktadır. Bu kapsamda, kumulların farklı süksesyon aşamalarını

birlikte değerlendirmeye olanak veren zonal bitki örtüsü araştırılmıştır. Kıyı çizgisine dik 2 transekt üzerinde, tesadüfi

olarak seçilen 103 örneklik alanda 96 takson kaydedilmiştir. İnsan etkileri de dikkate alınarak, süksesyon aşamalarının

belirlenebilmesi için elde edilen bulguların değerlendirilmesinde, çok değişkenli ordinasyon (DECORONA) ve

sınıfl andırma (TWINSPAN) teknikleri kullanılmıştır. Bu sınıfl amaya göre, 4 temel jeomorfolojik ünite üzerinde yayılan

ve fl oristik açıdan ayrılabilen 7 bitki topluluğu belirlenmiştir. Belirlenen bitki toplulukları, EUNIS habitat sınıfl aması ile

eşleştirilmiştir. Bu araştırmanın sonuçları, araştırma alanındaki kıyı kumullarının bitki örtüsü ve süksesyon aşamaları

açısından güncel durumunu gösteren bir temel veri envanterini sunmaktadır.

This study aimed to provide an assessment of coastal sand dune vegetation through a number of analyses meant to provide a better understanding of the structure of plant communities and the successional stages of coastal sand dunes in a human-induced coastal landscape, the Seyhan Delta in southern Turkey. Therefore, as a baseline data inventory for monitoring, succession and the community-based classification of sand dune vegetation and human impacts were the major concerns of this study. The zonation of coastal sand dune vegetation was also determined within this scope, providing a contemporary assessment of different successional stages. A total of 96 taxa were recorded in 103 sampling releves, which were randomly placed along 2 replicated transects perpendicular to the coastline. Multivariate classification techniques (TWINSPAN and DECORANA) were employed to classify sand dune vegetation into groups corresponding to different successional stages and to determine the response of plant community structures to human influence. Multivariate analysis resulted in a clear demonstration of 7 floristically distinct community groups associated with 4 main geomorphologic units. These plant communities were matched to the European Nature Information System (EUNIS) habitat classification. The results of this study provided a baseline data inventory covering plant communities and successional stages that demonstrated the current state of the coastal dunes in the study area.