?Bir Mutasavvıf Olarak Kuşeyri?inin Kelami Görüşleri?


ŞIK İ.

İSLAMİ İLİMLER DERGİSİ, vol.4, pp.257-274, 2009 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4
  • Publication Date: 2009
  • Title of Journal : İSLAMİ İLİMLER DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.257-274

Abstract

ABSTRACT:

Kuşeyrî who adopted to Ashari theology’understanding, have important effect to became systematized in the İslamic Sufism’tradition. Not only He presented detalied information and opoinion but also in his works that they interested with Asharism is from Ehl-ı Sunne’theology scholls have contiributed to spread and know. Kuşeyri adopted to principle of true beleif and true action, he stressed strong beleif that leaned to Quran. His sensetiveness in this subject signed diaologue that to be necessary betwen İslamic Sufism and Theology sciences

 

Key Words: Kuşeyrî, Theology of Ashari, Theologial interpretation, Belief

BİR MUTASAVVIF OLARAK KUŞEYRÎ’NİN KELAMİ GÖRÜŞLERİ

ÖZET:

Kuşeyrî, Eş’ari kelam anlayışını benimseyen, tasavvuf geleneğinin Ehl-i Sünnet çizgisine bağlı olarak sistemleşmesine önemli katkı sağlamış olan sufilerin belki de en tanınmış olanıdır. O, bir Sufî olarak tasavvuf hakkında detaylı bilgi ve görüşler sunduğu gibi, aynı zamanda Ehl-i Sünnet kelam ekollerinden Eş’arilik hakkında yaptığı çalışmalarla, bu mezhebin görüş ve düşüncelerinin bilinmesine ve yayılmasına katkıda bulunmuştur.

Kuşeyrî doğru inanç ve salih amelin bütünlüğü prensibini benimserken, Kur’an’a dayanan sağlam bir itikadın kaçınılmaz olduğuna vurgu yapmaktadır. O, bu konudaki hassasiyetiyle tasavvuf ve kelam ilimleri arasında olması gereken sıkı diyaloga işaret etmiş ve bunu çalışmalarında göstermiştir.