Yaşlanan Nüfusun Kamu Maliyesi Üzerindeki Muhtemel Etkilerine Yönelik Değerlendirmeler


Creative Commons License

KAHRİMAN H., YURDADOĞ V. , GÖKBUNAR R.

II. EUREFE International Congress (EUREFE'17), Aydın, Türkiye, 27 - 29 Temmuz 2017, cilt.1, no.2, ss.464-465

  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: Aydın
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.464-465

Özet

Nüfus konusu, ilk çağlardan beri toplumlar ve sosyal sistemler açısından önemini korumaktadır. Ülkelerin nüfusu ile ekonomik ve siyasal açıdan etkinlikleri arasındaki tarih boyunca bir ilişki olmuştur. Nüfusu çeşitli yönleriyle inceleyen bilim dalına demografi denilmektedir. Demografik açıdan dünya büyük bir değişim geçirmektedir. Sosyal, ekonomik, tıbbi ve teknolojik değişimlerin sonucu olarak dünyada yaşlı nüfusu artmış ve artmaya devam etmektedir. Bu yüzden 21. Yüzyılda ortaya çıkan en önemli demografik sorun, nüfusun yaşlanmasıdır. Yaşlanan nüfus, devlete olan bağımlılığı artırdığı için, nüfusun devlet üzerindeki baskısı da artmaktadır. Ancak yapılan inceleme ve tespitler göstermektedir ki, bu etki gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler açısından farklılaşmaktadır. Gelişmiş ülkeler, nüfusları henüz yaşlanmadan zenginleşmişken, gelişmekte olan ülkeler ise zengileşme sürecine giremeden yaşlanma sorunu ile karşı karşıya kalmış durumdalar. Demografik yapıda meydana gelen bu değişimin etkilerden birisi de kamu maliyesi alanında hissedilmektedir. Yaşlanan nüfusun ortaya çıkardığı sağlık ve emeklilik giderlerindeki artışlar, tüketim alışkanlıklarının zayıflamasına bağlı olarak harcamalar üzerinden alınan vergi gelirlerindeki düşüş, kişisel gelir vergilerindeki hasılat azalışları, ekonominin ihtiyaç duyduğu işgücü miktarındaki azalmanın toplam hasılada yol açtığı düşüşe bağlı olarak ekonomideki yavaşlama gibi durumlar bu sorunların başında gelmektedir. Bu çalışmada sözü edilen bu sorunlar kısmen dünya örnekleri kısmen de Türkiye örneğinden hareketle genel hatları ile ele alınıp değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yaşlanan nüfus, kamu maliyesi, sağlık harcamaları, sosyal güvenlik harcamaları