ENVIRONMENTAL ISSUES IN THE CONTENT OF ENTERTAINMENT IN THE MEDIA: A SAMPLE ANALYSIS IN THE CONTEXT OF ECO-MEDIA LITERACY


Creative Commons License

Sezgin Büyükalaca A. A., Çömez A.

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, vol.8, no.2, pp.52-75, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

This study aims to analyze how the environmental theme is conveyed in documentary films within the scope of entertainment content. In recent years, the reflections of the increasing awareness of the environment through entertainment content in the media have reached remarkable dimensions. In this context, the study also aims to draw attention to the role of media literacy education in individuals' critical evaluation of the environmental theme in popular culture. For this purpose, the study focused on the concept of eco-media literacy. The fact that eco-media literacy has come to the fore in international literature requires that the concept be brought to national literature as well. In this context, the study aims to determine the ecological footprints of the media in the context of eco-media literacy while analyzing the representations of environmental perception in the media. For this purpose, an interview was held with Antonio López, who played an important role in bringing the concept to the literature, within the scope of the study. In order to make an assessment of eco-media literacy, the 2019 Australian Documentary Film 2040 was chosen as sample media content in the research. This content has been analyzed with the method of analyzing media messages, which adopts an inquiry-based constructivist approach, where existing information meets new information in media literacy education. At the end of the study, the concept of eco-media literacy was discussed within the scope of sample media content; It is aimed to deepen the analysis, evaluation and current understanding by analyzing media messages within different categories.
Bu çalışma, çevre temasının belgesel filmlerde, eğlence içeriği kapsamında nasıl aktarıldığını çözümlemeyi amaçlamaktadır. Son yıllarda çevre konusunda artan duyarlılığın medyada eğlence içeriği vasıtasıyla yansımaları dikkat çekici boyutlara ulaşmıştır. Bu kapsamda, araştırma ayrıca medya okuryazarlığı eğitiminin, bireylerin popüler kültürdeki çevre temasını eleştirel bir şekilde değerlendirmelerindeki rolüne dikkat çekmeyi de amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda da çalışmada, eko-medya okuryazarlığı kavramına odaklanılmıştır. Eko-medya okuryazarlığı kavramının uluslararası literatürde ön plana çıkmaya başlaması, kavramın ulusal literatüre de kazandırılmasını gerektirmektedir. Bu kapsamda çalışma, medyadaki çevre algısının temsillerini analiz ederken medyanın ekolojik ayak izlerini, eko-medya okuryazarlığı kavramı bağlamında tespit etmeyi hedeflemektedir. Bu amaçla da kavramın literatüre kazandırılmasında önemli rolü olan Antonio López ile de çalışma konusu kapsamında bir görüşme yapılmıştır. Eko-medya okuryazarlığı üzerine bir değerlendirme yapmak için araştırmada, 2019 Avustralya yapımı olan 2040 Belgesel Filmi örnek medya içeriği olarak seçilmiştir. Bu içerik, medya okuryazarlığı eğitiminde mevcut bilgilerin yeni bilgilerle buluştuğu, sorgulamaya dayalı, medya mesajlarını çözümleme yöntemi ile analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda, örnek medya içeriği kapsamında eko-medya okuryazarlığı kavramı tartışılmış; medya mesajlarının farklı kategoriler dâhilinde çözümlemesi ile analizin, değerlendirmenin ve mevcut anlayışın derinleştirilmesi amaçlanmıştır.