HASTANE KÖKENLİ Acinetobacter baumannii İZOLATLARININ FENOTİPİK VE GENOTİPİK SÜRVEYANSI


GÜVEN GÖKMEN T. , akçimen b., KÖKSAL F.

6.Uluslararası Matematik, Mühendislik, Fen ve Sağlık Bilimleri Kongresi, 8 - 10 Mart 2019