Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden Beş-Altı Yaş Grubu Çocukların Prososyal Davranışlarının Resimli Çocuk Kitapları ile Desteklenmesi.


Mağden D., ASLAN D.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi, cilt.2, ss.36-45, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 2
  • Basım Tarihi: 2005
  • Dergi Adı: Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.36-45

Özet

Bu araştırma okul öncesi dönem çocuklarının yardım etme ve paylaşma prososyal davranışlarının bulundukları yaş grubuna, cinsiyetlerine ve sosyo-ekonomik seviyelerine göre farklılık gösterip göstermediğini saptamak ve bu davranışları işleyen resimli çocuk kitapları ile desteklenip desteklenmediklerini belirlemek amacıyla planlanmıştır.

            Araştırmanın örneklemini Adana il merkezinde bulunan bir resmi anaokulu ve bir özel anaokulundan seçilen 58 çocuk oluşturmuştur. Ön-test ve son-testte çocukların yardım etme davranışlarını değerlendirmek amacıyla içinde kalem, ataçlar, silgi, kalemtraş, küçük kağıtlar bulunan bir kutu yere düşürülmüş ve düşürülenleri toplamak için çocukların yardım edip etmedikleri gözlenmiştir. Paylaşma davranışlarını değerlendirmek amacıyla, çocuklara beşer tane çıkartma verildikten sonra, hastanede yatan bir çocuk için istediği kadar çıkartmayı verebileceği söylenmiş ve paylaştıkları çıkartma sayısı kaydedilmiştir. Uygulama safhasında çocuklara dört gün boyunca yardım etme ve paylaşma davranışlarını içeren 4 resimli kitap okunmuş ve her kitaptan sonra hikaye ile ilgili sorular sorulmuş, tartışmalar yapılmış ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmiştir.

            Araştırma sonuçları, çocuklara okunan kitapların çocukların yardım etme ve paylaşma davranışları üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. Ayrıca, bulgular resmi anaokuluna devam eden çocukların özel anaokuluna devam eden çocuklara göre, altı yaş grubu çocukların ise beş yaş grubu çocuklara göre daha fazla paylaşma davranışı gösterdiklerini ortaya koymaktadır.