5-Amino-1H-[1,2,4]-Triazol-3-Karboksilik Asit Metil Ester’in Yumuşak Çeliğin Hidroklorik Asitteki Korozyonuna Karşı İnhibisyon Etkisi ve Kuantum Hesaplamaları


DOĞRU MERT B. , GÜNDÜZ S., YAZICI B.

XIV. Uluslararası Korozyon Sempozyumu, 5 - 07 Ekim 2016

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri