Memlük Tarihçisi Makrîzî (ö. 845/1441) ve Eş`arîlik Hakkındaki Tespitleri-Mısır’xxda Eş`arîliğin Yayılması-


AYAZ F. Y., DÜZENLİ A.

V. ULUSLARARASI ŞEYH ŞA`BÂN-I VELÎ EŞ’xxARÎLİK SEMPOZYUMU, 4 - 06 May 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Çukurova University Affiliated: Yes