Hanefi Mâturîdî Din Anlayışının Günümüz Dünyası Açısından Kazanımları


ŞIK İ.

2016 Hoca Ahmet Yesevî YılıAnısına Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Bilimler Kongresi, 1 - 04 December 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text