Local Government and Urban Resilience


Güneş İ. , Tümenbatur A.

Uluslararası Sürdürülebilir Şehirler Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 25 November 2020, pp.60

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.60

Abstract

2019 yılı Birleşmiş Milletler Dünya Nüfus Beklentileri Raporu’na göre günümüzde 7,7 milyar dünya nüfusunun 2050 yılında 9,7 milyar kişi olacağı öngörülürken, kentlerde yaşayan kişi oranın da %70’e çıkacağı tahmin edilmektedir.  Bu durum kentlerin karşıya bulundukları riskleri artırmaktadır. Kentlerin çevresel, ekonomik, sosyal, doğal risklere karşı direnci konusu önem kazanmaktadır. Dünyanın her köşesinde artan nüfus, iklim değişikliği, salgınla mücadele, ekonomik sorunlar ve daha pek çok zorlu sorunun damgasını vuracağı geleceğin kentlerinin bu sorunlarla nasıl başa çıkabileceği disiplinler arası bir konu olarak pek çok akademik çalışmaya konu olmaktadır.

Kentlerin karşı karşıya bulundukları kurumsal, çevresel, sosyal ve ekonomik risklere hazırlıklı olma, bunlara yanıt verme ve bunlara uyum sağlama kapasitesi kentsel dirençliliklerini (urban resilience) belirlemektedir. Çalışmamızda kent yönetimlerinden sorumlu yerel yönetimlerin kentsel dirençlilik konusunda yapabilecekleri, sorumlulukları ele alınarak kentsel dirençliliğin ölçümünde kullanılabilecek değişkenler tanımlanarak yerel yönetimlerce kentsel düzeydeki tehlikeleri, riskleri en aza indirecek politika önermelerinde bulunulacaktır.