Cibril Hadisi ve İslâm Düşüncesine Yansımaları


TATLI B.

Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara, 2015

  • Basım Tarihi: 2015
  • Yayın Evi: Türkiye Diyanet Vakfı
  • Basıldığı Şehir: Ankara

Özet

Vahiy meleği Cebrâil'in Hz. Peygamber'e (s.a.) bir insan suretinde gelerek İslâm, iman, ihsân ve kıyametin zamanı gibi konularda sorular sorması ve Rasûlullah'ın ona cevaplar vermesi olayından bahseden "Cibrîl Hadisi", temel hadis kaynaklarında ilk dönemlerden itibaren son derece yaygın bir şekilde nakledilmiştir. Buna paralel olarak onun sonraki âlimler tarafından da sıhhati konusunda en ufak bir şüphe duyulmadan kabulle karşılandığını görüyoruz. Tarih boyunca İslâm âlimlerinin bu hadisle ilgili kanaati öylesine müspet olmuştur ki, ihtiva ettiği konularla her fırsatta istidlâl edilmiş hatta çoğunlukla isnâd tahliline bile gerek duyulmamıştır. Günümüzde ise durum biraz değişmiş, bu meşhur hadisin sıhhati hakkında bazı şüpheler dile getirilmeye başlanmıştır. İşte bu çalışmada, Cibrîl Hadisi'nin ulaşabildiğimiz tüm tarikleri bir tahlile tutularak, bunun İslâm düşüncesine yansımaları konusunda bilgi verilmiş ve öne sürülen şüpheler değerlendirilmiştir.