Derleme Sözlüğü?nde İkinci Kelimesinin Başında s- Bulunduran Tekrarlar ve Başka Seslerle Benzer Diğer Tekrarlar


ABİK A. D.

Türkoloji Dergisi, cilt.17, ss.1-27, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 17 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2011
  • Dergi Adı: Türkoloji Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.1-27

Özet

Özet: Bu çalışmada, Derleme Sözlüğü’nün bütünü ikilemeler yönünden 
taranmıştır. İkilemeler içerisinde tekrarların alt gruplara ayrılabileceği 
gösterilmiştir. s- sesiyle tekrarlanan ikilemeler başta olmak üzere tekrar 
görünümündeki ikilemeler bu incelemede örnekleme ile sunulmuştur. İkinci 
kelimesinin başında /s-/ bulunduran tekrarlı ikilemeler incelenirken 
tekrarlarda ikinci kelimenin başında /m-/ ünsüzünden başka ünsüzlerin de 
bulunabildiği anlaşılmıştır: /b-/, /p-/, /d-/, /t-/, /k-/, /f-/, /n-/, /g-/, /y-/, /c-/, /ç-
/, /z-/, /ş-/, /s-/. Derleme Sözlüğü’ndeki çeşitli seslerle tekrar görünümündeki 
bütün ikilemeler ekte verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Derleme Sözlüğü, tekrarlar, ikileme, s- önsesli 
tekrar, m- önsesli tekrar. 
The repetitions which have s- phoneme in the beginning of the second 
word and the repetitions similiar to the other phonemes in Derleme 
Sözlüğü 
Abstract: In this study Derleme Sözlüğü is scanned including all the 
reduplications. It is shown that the repetitions among the reduplications can 
be divided into various sub-groups. Firstly, the reduplications, which are 
repeated with s- phoneme, are examined in this study. Moreover, the reduplications, which seem like repetitions, are presented, by sampling. 
During the examination of the repetitions which have the s- phoneme at the 
beginning of the second word, it has been understood that there can be some 
consonants other than the m- consonant at the beginning of the second 
word; /b-/, /p-/, /d-/, /t-/, /k-/, /f-/, /n-/, /g-/, /y-/, /c-/, /ç-/, /z-/, /ş-/, /s-/. All of 
the reduplications, which seem like repetitions with various phonomes, are 
given in the appendix.