Education Information

Education Information

 • 1997 - 2004 Doctorate

  Cukurova University, Ziraat Fakültesi-Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi-Yayın Ve Haberleşme Anabilimdalı, Turkey

 • 1992 - 1995 Postgraduate

  Istanbul University, İşletme Fakültesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Fak. -Personel Yönetimi Anabilimdalı, Turkey

 • 1988 - 1992 Undergraduate

  Marmara University, Faculty Of Communication, Gazetecilik Ve Halkla İlişkiler, Turkey

Dissertations

 • 2004 Doctorate

  Halkla İlişkilerin Önemi, Gelişimi, Örgütlenme Biçimleri ve Adana'daki Sanayi ve Hizmet İşletmelerindeki Uygulamaları

  Cukurova University, Adana Meslek Yüksekokulu-Rektörlük, Tarım Ekonomisi-Yayın Ve Haberleşme Anabilimdalı

 • 1995 Postgraduate

  Örgütsel Yaşamda Tükenmişlik Duygusu, Doktor ve Hemşireler Üzerine bir Araştırma

  Istanbul University, Adana Meslek Yüksekokulu-Rektörlük, Sosyal Bilimler Enstitüsü-İşletme Fak. Personel Yönetimi Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English