Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Meslek YüksekokullarındakiÖğrenci Kaynağının Öğrenci Başarısına Etkisinin İncelenmesi

4. Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, İzmir, Turkey, 14 - 16 May 2007, vol.II, pp.242-244

Mesleki Teknik Eğitimde Kız Öğrencilerin Başar Durumları

4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, İzmir, Turkey, 14 - 16 May 2007, vol.II, no.1, pp.581-584

Conditions for Quality Education At Vocational Schools

Ankara Universty - Iveta Regional Conferance (Turkey, Eastern Europe and Central Asia, Ankara, Turkey, 20 - 22 October 2003, pp.1-4

Sınavsız Geçişle Meslek Yüksekokullarına Devam Eden Öğrencilerin Başarı Durumları

II. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu Özel Kitabı, İzmir, Turkey, 15 - 17 October 2003, pp.1-7

Ağroekosistemde Enerji ve Kütle Akımlarının Matematiksel Modellemesi ve Sayısal Hesaplaması

TBUS3 3. Tarımda Bilgisayar Uygulamaları Sempozyumu, Adana, Turkey, 3 - 06 October 1999, vol.1, no.1, pp.14

Cropsyst Bitki Yetiştirme Modelinin Buğday İçin Çukurova Koşullarında Test Edilmesi

İlhan Akalan Toprak ve Çevre Sempozyumu, Ankara, Turkey, 5 - 08 October 1995, vol.1, no.7, pp.126-134

Toprak suyu Akısının ve Doymamış Hidrolik İletkenliğin Hesaplanmasına İlişkin Bir Bilgisayar Programı

Toprak İlmi Derneği 12. Bilimsel Toplantısı Tebliği, Şanlıurfa, Turkey, 23 - 28 September 1991, pp.1-9

Other Publications

Metrics

Publication

41
UN Sustainable Development Goals