Education Information

Education Information

 • 2001 - 2007 Doctorate

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Anabilimdalı, Turkey

 • 1997 - 2000 Postgraduate

  Kahramanmaras Sutcu Imam University, Instıtute Of Scıence, Zootekni Anabilimdalı, Turkey

 • 1991 - 1995 Undergraduate

  Cukurova University, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2007 Doctorate

  Süt sığırlarının beslenmesinde rasyon enerji ve protein kaynağı ile duş uygulamasının yüksek sıcaklık altında süt verim ve süt kompozisyonuna etkileri

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Anabilimdalı

 • 2000 Postgraduate

  Etlik piliçlerin beslenmesinde farklı enerji ve protein içerikli rasyonların performans ve karkas özelliklerine etkisi

  Kahramanmaras Sutcu Imam University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Anabilimdalı

Foreign Languages

 • C1 Advanced English