Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

A new statistical model for extreme rainfall: POT-KumGP

EARTH SCIENCE INFORMATICS, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Evolution of seismic hazard maps in Turkey

BULLETIN OF EARTHQUAKE ENGINEERING, vol.16, no.8, pp.3197-3228, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Effects of Landslide Sampling Strategies on the Prediction Skill of Landslide Susceptibility Modelings

JOURNAL OF THE INDIAN SOCIETY OF REMOTE SENSING, vol.46, no.8, pp.1273-1283, 2018 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

Seismotectonic database of Turkey

BULLETIN OF EARTHQUAKE ENGINEERING, vol.16, no.8, pp.3277-3316, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Active fault database of Turkey

BULLETIN OF EARTHQUAKE ENGINEERING, vol.16, no.8, pp.3229-3275, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Landslide inventory of northwestern Anatolia, turkey

ENGINEERING GEOLOGY, vol.77, pp.99-114, 2005 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

New layout for the diversion of the upper Filyos Basin water supply in Ankara

Bulletin of Engineering Geology and the Environment, vol.61, no.3, pp.283-290, 2002 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier

Articles Published in Other Journals

Monitoring of Deep-Seated Landslides at Karaoğlan Catchment Using Radar Interferometry Techniques (Mersin, Turkey)

Bilge International Journal of Science and Technology Research, vol.5, no.2, pp.91-100, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

LANDSLIDE SUSCEPTIBILITY ASSESSMENT AROUND BABADAĞ (DENİZLİ) TOWN USING LOGISTIC REGRESSION METHOD

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.22, pp.48-56, 2019 (National Refreed University Journal)

Yapay Sinir Ağları Yöntemi ile Ermenek Havzası?nın (Karaman) Kayma Türü Heyelan Duyarlılık Değerlendirmesi

Bilge International Journal of Science and Technology Research, vol.31, no.1, pp.21-28, 2019 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

MAKSİMUM ENTROPİ YÖNTEM İLE ASİ NEHRİ HAVZASI HEYELAN DUYARLILIK HARİTASI

3. Ulusal Heyelan Sempozyumu, Ankara, Turkey, 13 - 15 October 2021

Geomorphometric Analysis of the Sub-watersheds in the Eastern Black Sea region, Turkey

International Conferences on Science and Technology Engineering Science and Technology, Budva, Montenegro, 8 - 10 September 2021

Büyük Menderes Havzasının Mantıksal Regresyon Yöntemi ile Heyelan Duyarlılık Değerlendirmesi

MÜHJEO’2019: Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu, Denizli, Turkey, 3 - 05 November 2019

Coğrafi Bilgi Sistemleri, Uzaktan Algılama, Teknikleri ile Denizli Kent Merkezi Arazi Kullanım Değişimi

MÜHJEO’2019: Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu, Denizli, Turkey, 3 - 05 November 2019, pp.569-574 Sustainable Development

Landslide Susceptibility Assessment of the Büyük Menderes Watershed Using Logistic Regression Method

ENGGEO?2019: National Symposium on Engineering Geology and Geotechnics, Denizli, Turkey, 3 - 05 October 2019, pp.693-699

Land Use Change in Denizli City Center using Remote Sensing and Geographical Information Systems Techniques

ENGGEO?2019: National Symposium on Engineering Geology and Geotechnics, Denizli, Turkey, 3 - 05 October 2019, pp.569-575 Sustainable Development

MANTIKSAL REGRESYON YÖNTEMİ İLE BABADAĞ (DENİZLİ) CİVARI HEYELAN DUYARLILIK DEĞERLENDİRİLMESİ

International Symposium on Advanced Engineering Technologies (ISADET), Kahramanmaraş, Turkey, 2 - 04 May 2019, pp.1228

Göksu Nehri Havza’sının Jeomorfometrik Analizler ile Değerlendirilmesi

Uluslararası Katılımlı 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 28 January - 01 February 2019

Sivaslı Fayı'nın Holosen Aktivitesine İlişkin Paleosismolojik Bulgular

ATAG 22 (Aktif Tektonik Araştirma Grubu), Çanakkale, Turkey, 1 November - 03 December 2018, pp.61

The OSL dating of the terrace deposits of the main branch of the Seyhan River (Adana, Turkey)

11th International Conference On Luminescence And ESR Dosimetry (LumiDoz-11), Gaziantep, Turkey, 5 - 07 September 2018, pp.10

Acigöl Graben?inde Ilk Paleosismolojik Ön Bulgular

Aktif Tektonik Araştırma Grubu Toplantıları (ATAG 21), Afyon, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.9

Çivril Fayı Paleosismoloji Çalışmalarına İlişkin Önbulgular

Aktif Tektonik Araştırma Grubu Toplantıları (ATAG 21), Afyon, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.7

Landslide susceptibility assessment of the Ermenek river watershed using decision tree technique with Chi-squared automatic interaction detection algorithm

International Symposium On Gis Applications In Geography And Geosciences (ISGG) Conference, Çanakkale, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.1

Hopa (Doğu Karadeniz) Bölgesi Heyelan Olay Envanter Haritası ve Yağış Şiddet İlişkisi

MÜHJEO?2017: Ulusal Mühendislik Jeolojisi - Jeoteknik Sempozyumu, Adana, Turkey, 12 - 14 October 2017, pp.103-110

Gümüşhacıköy (Amasya)- Osmancık (Çorum) Dolaylarının Frekans Oranı Yöntemi ile Heyelan Duyarlılık Değerlendirmesi

MÜHJEO?2017: Ulusal Mühendislik Jeolojisi - Jeoteknik Sempozyumu, Adana, Turkey, 12 - 14 October 2017, pp.111-118

Gökçay Havzasının Karar Ağaç Yöntemi ile Heyelan Duyarlılık Değerlendirmesi

MÜHJEO?2017: Ulusal Mühendislik Jeolojisi - Jeoteknik Sempozyumu, Adana, Turkey, 12 - 14 October 2017, pp.119-127

Updated Probabilistic Seismic Hazard Maps for Turkey

PSHA Workshop (PSHA Workshop), Lenzburg, Switzerland, 12 - 14 September 2017, pp.1

GÜLYALI (ORDU) - BULANCAK (GİRESUN) ARASI KIYI KUŞAĞI HAVZALARININ HEYELAN OLASI TEHLİKE HARİTALARI

70. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri, Ankara, Turkey, 10 - 14 April 2017, pp.184-185

Heyelan Örneklem Seçiminde Farklı Yaklaşımların Heyelan Duyarlılık Haritalamalarının Başarı Tahmin Davranışları Üzerine Etkisi

6. UZAKTAN ALGILAMA-CBS SEMPOZYUMU (UZAL-CBS 2016), Adana, Turkey, 5 October - 07 September 2016, pp.1-9

Heyelan Risk Değerlendirmelerinde Gerekli Bilgi Alt Yapısı

Ulusal Heyelan Sempozyumu, Ankara, Turkey, 27 - 29 April 2016, pp.5-6

Türkiye Sismotektonik Haritası

69. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 11 April - 15 May 2016, pp.442-443

ERMENEK HAVZASININ YAPAY SİNİR AĞLARI YÖNTEMİ İLE HEYELAN DUYARLILIK DEĞERLENDİRMESİ

Doğu Anadolu Jeoloji Sempozyumu, Van, Turkey, 7 - 11 September 2015, pp.114-115

Bölgesel Heyelan Duyarlılık Değerlendirmesi: Kuzey Türkiye

Mühendislik Jeolojisi, Trabzon, Turkey, 3 - 05 September 2015, pp.153-160

Bulanik Mantik Ve Yapay Sinir Aği Yöntemleri İle Heyelan Duyarlilik Değerlendirmesi

68. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 6 - 10 April 2015, pp.112-113

Evciler fayının Kuvaterner aktivitesine ilişkin ilk paleosismolojik bulgular

Aktif Tektonik Araştırma Grubu Çalıştayı, Muğla, Turkey, 5 - 07 November 2014, pp.57

Türkiye Heyelan Veri Tabanı

TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Ankara, Turkey, 11 - 13 November 2013, pp.215-222

Kadirli Ilçesi (Osmaniye) Dolayının Heyelan Duyarlılık Değerlendirmesi

66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 02 April 2013 - 06 April 2015, pp.314-315

General evaluation of historical landslide inventory of Turkey

Proceedings in Symposium of Paleoenvironmental Reconstruction and Material Circulation by Water System, Fukuoka, Japan, 22 - 25 December 2008, pp.6-8

Slope Stability of the Namrun Area

1st International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Adana, Turkey, 13 - 16 October 1992, vol.1, no.1, pp.318

Slope Stability of the Namrun Area 1st International Symposium on Eastern Mediterranean Geology Adana Turkey

First International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Adana-Turkey, 13 - 16 October 1992

Books & Book Chapters

Türkiye Sismotektonik Haritası ve Veritabanı

in: Türkiye Sismotektonik Haritası Ölçek 1:500,000, Tamer Y. Duman, Editor, Maden Tetkik Ve Arama Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür Yayınları, Ankara, pp.137-154, 2017

Türkiye ve Çevresinde GPS Hızları ve Ana Fay Sistemleriyle İlişkisi

in: Türkiye Sismotektonik Haritası, Tamer Y. Duman, Editor, Maden Tetkik Ve Arama Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür Yayınları, Ankara, pp.125-130, 2017

Türkiye ve Yakın Çevresindeki Diri Faylar ve Özellikleri

in: Türkiye Sismotektonik Haritası Ölçek 1:500,000, Tamer Y. Duman, Editor, Maden Tetkik Ve Arama Gene Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür Yayınları, Ankara, pp.9-34, 2017

Türkiye Sismotektonk Haritası ve Veritabanı

in: Türkiye Sismotektonik Haritası Ölçek 1:500.000, Tamer Yiğit Duman, Editor, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Ankara, pp.135-154, 2017

Türkiye ve Çevresindeki Diri Faylar ve Özellikleri

in: Türkiye Sismotektonik Haritası Ölçek 1:500.000, Tamer Yiğit Duman, Editor, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Ankara, pp.11-56, 2017

Türkiye ve Çevresinde GPS Hızları ve Ana Fay Sistemleriyle İlişkisi

in: Türkiye Sismotektonik Haritası Ölçek:1:500.000, Tamer Yiğit Duman, Editor, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Ankara, pp.125-130, 2017

Other Publications