Education Information

Education Information

 • 1993 - 1999 Doctorate

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Anabilimdalı, Turkey

 • 1990 - 1993 Postgraduate

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Anabilimdalı, Turkey

 • 1986 - 1990 Undergraduate

  Cukurova University, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 1999 Doctorate

  Bilecik?Osmaneli Karayolu Tünellerinin Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Açıdan Değerlendirilmesi

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Anabilimdalı

 • 1993 Postgraduate

  Toprak Dolgu Baraj Tasarımı

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Anabilimdalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate French

 • B2 Upper Intermediate English