Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

The effect of insemination time, season and insemination method on calf gender in holstein cattle

International journal of scientifci and technological research, vol.7, no.10, pp.20-24, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Siyah Alacalarda Mevsim, Laktasyon Sayısı ve Tip Puanının Somatik Hücre Sayısına Etkisi

Turkish Journal of Agriculture, vol.8, no.9, pp.2017-2020, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Laktasyon Eğrisinin Tahmininde Kullanılan Üç Farklı Modelin Karşılaştırılması

TÜRK TARIM - GIDA BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, vol.7, no.3, pp.487-489, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Isochrysis affinis galbana ve Phaeodactylum tricornitum Kültürlerinde Kuru Madde Tahminlerinin Karşılaştırılması

TÜRK TARIM - GIDA BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, vol.6, no.8, pp.1088-1091, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Isochrysis affinis galbana ve Phaeodactylum tricornitum Kültürlerinde Kuru Madde Tahminlerinin Karşılaştırılması

Türk Tarım- Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.6, no.8, pp.1088-1091, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mikroalglerde Kuru Madde Miktarı İle İlişkili Faktörlerin Doğrudan ve Dolaylı Etkilerinin İncelenmesi.

Süleyman Demirel Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, vol.14, no.1, pp.25-33, 2018 (International Refereed University Journal)

Comparison of Dry Matter Estimates in Isochrysis affinis galbana and Phaeodactylum tricornutum Cultures

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology (TURJAF), vol.6, no.8, pp.1088-1091, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mikroalglerde Kuru Madde Miktarı ile İlişkili Faktörlerin Doğrudan ve Dolaylı Etkilerinin İncelenmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, vol.14, no.1, pp.25-33, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Estimation of Biomass in Phaeodactylum Tricornutum Cultures.

Turkish Journal og Agriculture - Food Science and Technology, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bal Verimini Etkileyen Bazı Faktörlerin Path Analizi Yöntemi ile Belirlenmesi

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE: FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.4, no.10, pp.903-906, 2016 (Other Refereed National Journals)

Determination of Egg Shell Quality Control Charts in Poultry

Turkish Journal of Agriculture and Food Science and Technology, vol.4, no.7, pp.588-591, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Determination of Some Factors Affecting Honey Yield by Path Analysis.

Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology., vol.4, no.10, pp.903-906, 2016 (International Refereed University Journal)

Estimation of The Physico-Chemical Parameters in Marine Enviroment (Yumurtalık Bight-Iskenderun Bay)

Turkish Journal Of Agriculture-Food Science and Technology, vol.4, pp.97-100, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Estimation of Heritability of Weekly Body Weights in Japanese Quails with MINQUE Minimum Qadratic Unbiased Estimation Method

Turkish Journal of Agricultural-Food Science Technology, vol.4, no.1, pp.58-60, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

İstatistiksel Kalite Kontrol Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Ç.Ü.Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.33, no.2, pp.36-43, 2015 (National Non-Refereed Journal)

Çoklu Doğrusal Regresyon Modelinde Değişken Seçiminin Zootekniye Uygulanışı

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.30, no.1, pp.1-8, 2015 (National Refreed University Journal)

Hayvancılık Denemesinde Faktör Analizi Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Ç.Ü.Fen ve Mühendislik Bilimleri Dertgisi, vol.28, no.5, pp.39-48, 2012 (National Refreed University Journal)

En Küçük Kareler, Ridge Regresyon ve Robust Regresyon Yöntemlerinde Analiz Sonuçlarına Aykırı Değerlerin Etkilerinin Belirlenmesi.

Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi., vol.25, no.1, pp.160-170, 2011 (National Refreed University Journal)

Changes of Cell Volumes of Four Diatom Species in The Iskenderun Bay, North-eastern Mediterranean Sea.

. J. Black Sea., vol.13, pp.93-97, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ağaçlarda Büyümeye Ait Matematiksel Modeller ve Bu Modellerin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi.

Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü DOA Dergisi (Journal Of DOA), vol.12, pp.1-38, 2006 (National Refreed University Journal)

Ortogonal Parçalama ve Uygulaması.

Çukurova Üniv. Ziraat Fak. Dergisi, vol.18, no.4, pp.93-100, 2003 (National Refreed University Journal)

Kümeleme (Cluster ) Analizi Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi ve Tarımsal Araştırmalarda Kullanılması.

Çukurova Üniv. Ziraat Fak. Dergisi, vol.17, no.3, pp.7-14, 2002 (National Refreed University Journal)

The Estimation of Regression Models For The Phytoplankton Growth.

. Pakistan Journal of Biological Sciences, vol.4, no.12, pp.1572-1575, 2001 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Estimation of Missing Values In Longitudinal Data Sets By Using Regression Methods In Biological Researchs.

OnLine Journal of Biological Sciences, vol.1, no.7, pp.678-679, 2000 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tam Gözlemli ve Eksik Gözlemli Verilerde Klorofil a Miktarının Tahmini.

Ege Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, vol.18, no.3, pp.529-535, 2000 (National Refreed University Journal)

Denizli Tavuk Irkında Yumurta Parametrelerine Ait Regresyon Analizi.

Çukurova Üniv. Ziraat Fak. Dergisi, vol.15, no.1, pp.69-74, 2000 (National Refreed University Journal)

İstatistik Program (TAMSTAT) ve Kullanımı.

MKÜ Ziraat Fak. Dergisi, vol.1, no.1, pp.101-112, 1996 (National Refreed University Journal)

Etkili Gözlemlerin Belirlenmesinde Cook ve Welcsh-Kuh İstatistiğinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi.

MKÜ Ziraat Fak. Dergisi, vol.1, no.1, pp.85-100, 1996 (National Refreed University Journal)

İstatistiğin Tarımsal Araştırmalardaki Önemi ve Kullanım Alanları.

MKÜ Ziraat Fak. Dergisi, vol.1, no.1, pp.59-68, 1996 (National Refreed University Journal)

Tesadüf Blokları Kovaryans Analizi Yönteminin Soya Bitkisinde Uygulanışı.

Harran Ün. Ziraat Fak. Dergisi, vol.1, no.2, pp.62-73, 1995 (National Refreed University Journal)

Varyans Unsurları Tahmin Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi.

Ç.Ü. Ziraat Fak. Dergisi, vol.9, no.2, pp.62-73, 1994 (National Refreed University Journal)

Hayvan Islahında Varyans Unsurlarının İki Farklı Yöntem İle Tahmini.

Harran Ün. Ziraat Fak. Dergisi, vol.4, no.19, pp.210-223, 1993 (National Refreed University Journal)

Varyans Unsurlarına Ait Güven Aralıklarının Farklı Yöntemlerle Hesaplanması.

Harran Ün. Ziraat Fak. Dergisi, vol.4, no.1, pp.30-35, 1993 (National Refreed University Journal)

Henderson 1,2 ve 3 Yöntemi İle Varyans Unsurlarının Tahmini.

Ç.Ü. Ziraat Fak. Dergisi, vol.7, no.11, pp.113-128, 1992 (National Refreed University Journal)

Henderson 1, 2 ve 3 Yöntemiyle Varyans Unsurlarının Tahmini

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.7, no.1, pp.113-128, 1992 (National Refreed University Journal)

Laktasyon Eğrilerinin Biyometrisi.

. Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.4, no.2, pp.15-28, 1991 (National Refreed University Journal)

Üç Tekniğe Göre Hesaplanan Varyans Unsurlarından Kalıtım Derecesınin Tahmini.

Ç.Ü. Ziraat Fak. Dergisi, vol.6, no.2, pp.121-128, 1991 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Investigation of The Effects on Colony Development Of Honrey Bees (Apis Melliferera L.) Feeding wih Beet Sugar and Corn Syrup

IV.INTERNATIONAL CONGRESS ON DOMESTIC ANIMAL BREEDING GENETICS AND HUSBANDARY 2020, Adana, Turkey, 10 - 14 August 2020, pp.132-136

Investigation of Full Observation and Missing Observation in Randomized Block Design

11 th. International Animal Science Conference Cappadocia, Turkey, Nevşehir, Turkey, 20 - 22 October 2019, pp.141-144

Investigation Full Observation and missing observation in randomized block design.

11. International Animal Science Kongress, Nevşehir, Turkey, 20 - 22 October 2019, pp.131-134

Bazı İllerde Doğal Bal Üretim Miktarlarının Kontrast Kullanımı İle Karşılaştırılması

6. uluslararası MultiDisipliner Çalışmaları Kongresi, GaziAntep/ Türkiye, Gaziantep, Turkey, 26 - 27 April 2019, pp.59-64

Kanonik Korelasyon Analizinin Bir Veri Seti Üzerine Uygulanması

6. Uluslararası MultiDisipliner Çalışmaları Kongresi, Gaziantep Türkiye, Gaziantep, Turkey, 26 - 27 April 2019, pp.79-89

BAZI İLLERDE DOĞAL BAL ÜRETİM MİKTARLARININ KONTRAST KULLANIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI

6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Gaziantep, Turkey, 26 - 27 April 2019, pp.59-64

Bazı İllerde Doğal Bal Üretim Miktarlarının Kontrast Kullanımı ile Karşılaştırılması

6. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ, Gaziantep, Turkey, 26 - 27 April 2019, pp.59-64

KANONİK KORELASYON ANALİZİNİN BİR VERİ SETİ ÜZERİNDE UYGULANMASI

6. ULUSLAR ARASI MULTİDİSPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ, Gaziantep, Turkey, 26 - 27 April 2019, pp.79-89

Kanonik Korelasyon Analizinin Bir Veri Seti Üzerinde Uygulaması

6. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ, Gaziantep, Turkey, 26 - 27 April 2019, pp.79-89

Parametrik ve Parametrik Olmayan Basit Doğrusal Regresyon Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi SİVAS, Sivas, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.181-182

Holstein İneklerde Laktasyon Eğrisinin Wood Modeli ile Tahmin Edilmesi

İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi 26-28 Ekim 2017, Sivas, Turkey, 26 October - 28 November 2017, pp.179

Çapraz ve İki Faktörlü İç İçe Sınıflanmış Tekrarlanan Ölçümlü Deneme Planının Hayvancılık Verilerinde İncelenmesi

İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi 26-28 Ekim 2017, Sivas, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.519-520

Holsthein İneklerde Laktasyon Eğrisinin Wood Modeli ile Tahmin Edilmesi

İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi 26-28 Ekim 2017, Sivas, Turkey, 26 October - 28 November 2017, pp.179-180

Parametrik ve Parametrik Olmayan Basit Doğrusal Regresyon Analiz Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi 26-28 Ekim 2017, Sivas, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.181-182

Holstein İneklerde Laktasyon Eğrisinin Wood Modeli İle Tahmin Edilmesi

İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi, Sivas, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.179-180

Akdeniz Bölgesi'ndeki Bal Arısı (Apis Mellifera L.) Gen Kaynaklarının Morfolojik Karakterlerinin Ayırma Analizi İle Belirlenmesi

2nd IMSEC 2017, International Mediterranean and Engineering Congress, Adana, Turkey, 25 - 27 October 2017, pp.253

The Estimation of Heritability of Weekly Body Weights in Japanese Quail With REML(Restricted Maximum Likelihood) Method

2nd IMSEC 2017, International Mediterranean and Engineering Congress, Adana, Turkey, 25 October - 27 November 2017, pp.237

Kanonik Korelasyon Analizinin Bir Veri Seti Üzerinde Uygulaması.

. 6th International Multidisciplinary Studies Congress,, Gaziantep, Turkey, 26 September - 27 October 2017, pp.79-89

Porphyridium Cruentum Kültürlerinde Kuru Madde Tahmini

2nd International Science Symposium, Tbilisi, Georgia, 5 - 08 September 2017, pp.339-342

Porhyridium Cruentum Kültürlerinde Kuru Madde Tahmini

2nd International Science Symposium 2017, Tiflis, Georgia, 5 - 08 September 2017, pp.179

Porphyridium Cruentum KÜLTÜRLERİNDE KURU MADDE TAHMİNİ

ISS2017: 2nd International Science Symposium "Science Festival", Tiflis, Georgia, 5 - 08 September 2017, pp.339-342

Cusum ve Ewma Kontrol Grafiklerinin Zootekniye Uygulanışı

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016), Adana, Turkey, 26 - 28 October 2016, pp.2169-2173

Phaedactylum Tricornitum Kültürlerinde Biyomas Tahmini

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016), Adana, Turkey, 26 - 28 October 2016, pp.3264-3265

Phaeodactylum Tricornutum Kültürlerinde Biyomas Tahmini

1 st International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Turkey, 26 - 28 October 2016, pp.3263-3264

CUSUM ve EWMA Kontrol Grafiklerinin Zootekniye Uygulanışı

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Turkey, 26 - 28 October 2016, pp.2169-2173

Farklı Ölçekten Değişkenler İçeren Karma Veri Setlerinde Kümelele

Adnan Menderes Üniversitesi XVIII. Akademik Bilişim Konferansı, Turkey, 30 January - 05 February 2016

Farklı Ölçeklerden Değişkenler İçeren Karma Verisetlerinde Kümeleme

18. Akademik Bilişim Konferansı, Aydın, Turkey, 3 - 05 February 2016, pp.897-903

Farklı Ölçekten Değişkenler İçeren Karma Veri Setlerinde Kümeleme

Adnan Menderes Üniversitesi XVIII.Akademik Bilişim Konferansı, Aydın, Turkey, 30 January - 05 February 2016, pp.116-125

K-ORTALAMALAR KÜMELEMESİNDE OPTİMIM K DEĞERİ SEÇİLMESİ

2.ULUSAL YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 8 - 10 October 2015, pp.231-242

K-Ortalamalar Kümelemesinde Optimum K Değeri Seçilmesi

2. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi, Erzurum, Turkey, 8 - 10 October 2015, pp.231-242

Shewart Kontrol Grafiklerinin Yumurta Kalite Kontrolüne Uygulanışı

9. ULUSAL ZOOTEKNİ BİLİM KONGRESİ, Turkey, 3 - 05 September 2015

Shewhart Kontrol Grafiklerinin Yumurta Kalite Kontrolüne Uygulanışı

9.Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Konya, Turkey, 3 - 05 September 2015, pp.196-203

Shewhart Kontrol Grafiklerinin Yumurta Kalite Kontrolüne uygulanışı

9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Konya, Turkey, 3 - 05 September 2015, pp.196-203

2-4-D (Herbisit) `nin Göl Ortamına Etkisinin Laboratuvar Koşullarında İncelenmesi.

XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi Adana- Türkiye., Adana, Turkey, 21 - 24 June 2004, pp.15

Use of Robust Regression Technique in Animal Science.

Information Technology in Agriculture, Food and Enviroment., İzmir, Turkey, 7 - 10 October 2003, pp.55-60

Finding Mathematical Model Belongs to Groundwater Ec and Sar Values Using Variogram Analysis Method

Second International Biometric Society Confererence of The Eastern Mediterranean Region., Antalya, Turkey, 12 - 15 January 2003, pp.56-67

Use of Multidimensional Scaling Analysis in Animal Science.

The Second International Biometric Society Confererence of The Eastern Mediterranean Region., Antalya, Turkey, 12 - 15 January 2003, pp.75-80

Kümeleme Analiz Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi.

Türk Matematik Derneği-Devlet İstatistik Enstitüsü Araştirma 2000 Sempozyumu., Ankara, Turkey, 15 - 18 October 2000, pp.24-34

and Ground Wheat in Broiler Diets.

Montreal-Canada., Montreal, Canada, 20 - 24 August 2000, pp.35-40

Tokat Bölgesındeki Tavukçuluk İşletmelerinin Durumu Üzerine Bir Araştırma.

Uluslararası Hayvancılık ?99 Kongresi., İzmir, Turkey, 21 - 24 September 1999, pp.25-35

Yumurta Ağırlığı Üzerine Etki Eden Bazı Faktörler.

Uluslararası Hayvancılık ?99 Kongresi., İzmir, Turkey, 21 - 24 September 1999, pp.35-43

Lakto Paket Programı.

. 2. Ulusal Tarımda Bilgisayar Uygulamaları Sempozyumu., Konya, Turkey, 28 - 30 September 1998, pp.15-18

Kısıtlanmış Maksimum Olabilirlik (REML) Yöntemi ile Varyans Unsurlarının Tahmini

Türk Matematik Derneği, Türk İstatistik Derneği, T.C. Başbakanlık D.İ.E. Araştırma Sempozyumu '92, Ankara, Turkey, 23 - 25 November 1992

. Kısıtlanmış Maksimum Olabilirlik Yöntemi İle Varyans Unsurlarının Tahmini.

Araştırma 92 Sempozyumu., Ankara, Turkey, 12 - 14 October 1992, pp.12-15

Books & Book Chapters

Araştırma ve Deneme Metodları.

. Ç.Ü. Ziraat Fak. Genel Yayın No: 282. Ders Kitapları Yayın No: A-88., Adana, 2010

İstatistik.

Ç.Ü.Ziraat Fak. Genel Yayın No:258. Ders Kitapları Yayın No:A-84., Adana, 2003

Genel İstatistik

Arı Ofset, Tokat, 1998

İstatistik Uygulama Kitabı (Soru Bankası).

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitapları, Tokat, 1996