Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

An Evaluation of Export-Led Growth Hypothesis in Developing Countries: The Case of Bangladesh

International Conference on Research in Education and Science (ICRES), Ephesus-Kusadasi, Turkey, 19 - 22 May 2017

Capital Flight from Bangladesh: An Empirical Study

International Congress on Social and Economic Sciences, 15 - 19 November 2017

An Evalution of Export-led Growth Hyphothesis in Developing Countries: The Case of Bangladesh

International Conference on Research in Education and Science, Aydın, Turkey, 18 - 21 May 2017, pp.14

Türkiye'de Yoksulluğun Azaltılmasında Demografik Kazancın Önemi

Türkiye 4. Nüfus Bilim Kongresi, 2015, Ankara, Turkey, 5 - 06 November 2015, vol.1, pp.67-78

Türkiye İçin Alternatif Bir Kalkınma Politikası Olarak İnsani Gelişme Yaklaşımı

Ekonomik Yaklaşım Kongreler Dizisi VII, Türkiye Ekonomisi'nin Dinamikleri: Politika Arayışları, Ankara, Turkey, 22 - 23 December 2011, pp.1-16

Yoksulluk Dinamikleri Ölçülmesi ve Kavramsal Olarak Anlaşılması İçin Literatür Taraması

Uluslararası Yoksullukla Mücadele Startejileri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 13 - 15 October 2010, vol.2, pp.539-552 Sustainable Development

Yoksulluk Dinamikleri:Ölçülmesi ve Kavramsal Olarak Anlaşılması için Literatür Taraması

Uluslararası Yoksullukla Mücadele Stratejileri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 13 - 15 October 2010, vol.2, pp.539-552 Sustainable Development

Yoksulluk ve Gelir Dağılımı Verileri Işığında Türkiye'de Fırsat Yapısının Değerlendirilmesi

Uluslararası Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Yozgat, Turkey, 7 - 09 October 2010, vol.1, pp.19-31 Sustainable Development

Evaluation of Turkish Social Assistance System in Comparison with Selected Countries

International Conference on Social Sciences (ICSS), İzmir, Turkey, 10 - 11 September 2009, pp.1

1990'lı Yıllarda Gerçekleşen Finansal Krizlerin Değerlendirilmesi ve Türkiye Üzerine Görüşler

Uluslararası Sermaye Hareketleri ve Gelişmekte Olan Ülkeler Kongresi, Balıkesir, Turkey, 24 - 27 April 2008, vol.1, pp.55-64

Türkiye'de Yoksulluğun Nedenleri ve Yoksullukla Mücadele Yolları

IV. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 19 - 21 October 2007, vol.1, pp.275-297 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Türk Toplumunda İktisadi Hayat ve Sosyal Değişme

in: Türkiye'nin Toplumsal Yapısı ve Sosyal Değişme, Y. Sinan Zavalsız,Hür Mahmut Yücer, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.171-199, 2021 Creative Commons License

İktisat Sosyolojisi

Akademisyen Kitabevi, Ankara, 2017

İktisat Sosyolojisine Giriş

Nobel Kitapevi, Adana, 2012

Türkiye'de Yoksulluk ve Gelir Dağılımı

in: Güncel Mali ve Ekonomik Sorunlar, Özsoylu A.F., Algan N. , Editor, Karahan Kitapevi, Adana, pp.215-242, 2011

Metrics

Publication

70

Project

2

Thesis Advisory

4

Open Access

46
UN Sustainable Development Goals