Education Information

Education Information

 • 2004 - 2009 Doctorate

  Cukurova University, İ.İ.B.F./Sbe/İktisat Bölümü , İktisat Bölümü/İktisadi Gelişme Ve Uluslararası İktisat, Turkey

 • 2002 - 2004 Postgraduate

  Cukurova University, İ.İ.B.F/Sbe/İktisat Bölümü, İktisat Bölümü/İktisadi Gelişme Ve Uluslararası İktisat, Turkey

 • 1988 - 1992 Undergraduate

  Bogazici University, İ.İ.B.F./Ekonomi Bölümü, Ekonomi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2009 Doctorate

  GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE YOKSULLUĞUN NEDENLERİ VE YOKSULLUKLA MÜCADELE YOLLARI Sustainable Development

  Cukurova University, Sbe, İktisat Bölümü/İktisadi Gelişme Ve Uluslararası İktisat

 • 2004 Postgraduate

  GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE FİNANSAL KRİZLERİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER VE ULUSLARARASI FİNANS SİSTEMİ

  Cukurova University, Sbe, İktisat Bölümü/İktisadi Gelişme Ve Uluslararası İktisat

Foreign Languages

 • C1 Advanced English