Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The impact of climate change on edible food production: a panel data analysis

ACTA AGRICULTURAE SCANDINAVICA SECTION B-SOIL AND PLANT SCIENCE, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

AVRUPA’NIN YÜKSELEN EKONOMILERINDE BÜTÇE AÇIĞI ENFLASYON İLİŞKİSİ: PANEL ARDL YAKLAŞIMI

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, no.32, pp.112-130, 2021 (International Refereed University Journal)

FACTORS AFFECTING GENDER WAGE GAP: EMPRICAL EVIDENCES FROM SELECTED OECD COUNTRIES

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , vol.14, no.3, pp.1051-1061, 2021 (International Refereed University Journal)

Asymmetric Effects of Inflation Volatility on Economic Growth in Turkey: New Evidence Based on the NARDL Approach

Empirical Economics Review, vol.11, no.2, pp.123-137, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Is Tax Policy Effective to Reduce Greenhouse Gas and other Emission in Europe?

The Empirical Economics Letters, vol.20, no.2, pp.170-179, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Seçilmiş Geçiş Ekonomileri ve Türkiye'de Vergi Türlerinin Yatırımlar Üzerine Etkisi

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.9, no.3, pp.2180-2200, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Avrupa Birliği'nde Mali ve Parasal Kural Uygulamaları

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, no.56, pp.65-82, 2020 (International Refereed University Journal)

Avrupa Birliği'nde Kamu Harcamaları Esnekliğinin Konjonktürel Açıdan Değerlendirilmesi: 1999-2016 Dönemi

Journal of Politics, Economy Management, vol.3, pp.1-19, 2020 (International Refereed University Journal)

Kuznets Inverse U Hypothesis Test in Turkish Republics

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, no.651, pp.99-112, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye?de Dolaylı ve Dolaysız Vergilerin Gelir Dağılımına Etkisi: Ekonometrik Bir Uygulama

JOURNAL OF YASAR UNİVERSİTY, vol.14, no.55, pp.277-287, 2019 (International Refereed University Journal)

Türkiye Maastricht Ekonomik Kriterlerine Yakınsıyor mu? Yapısal Kırılma Altında Ekonometrik Bir Uygulama

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.20, no.3, pp.640-658, 2019 (International Refereed University Journal)

Vergi Uyumunun Sağlanmasında Duyarlı Regülasyon Sistemi: Avustralya Örneği

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.8, no.8, pp.43-65, 2012 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Conjuncturel Evaluation of Government Expenditure in European Union

International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Warszawa, Poland, 24 - 25 October 2019, pp.43-44

The Relationship Between Transportation Infrastructure and Economic Growth in Turkey: An Empirical Study

International Conference on Advanced Research in Management, Economics and Accounting, Barcelona, Spain, 5 - 07 October 2019

Türkiye ve OECD Ülkelerinde Vergi Harcamaları

Fıscaoeconomıa Internatıonal Congress on Socıal Scıences, Ankara, Turkey, 25 - 26 April 2019

The Determinanst of Health Expenditures in Turkey: An ARDL Bound Testing Approach

International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society,, Amsterdam, Netherlands, 28 - 29 October 2016, pp.56-57

Consideration of Tax Compliance Costs in Terms of OECD Countries

The Third International Conference in Economics(Econworld2016@Barcelona,, Barcelona, Spain, 01 February 2016 - 03 October 2020, pp.6-7

Books & Book Chapters

Yolsuzluk ve Demokrasinin Vergi Gelirleri Üzerindeki Etkileri: Ülkeler Arası Karşılaştırmalı İnceleme

in: Ekonomik, Finansal ve Mali Politikaların Uygulamadaki Yansımaları , Şahin Karabulut, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.255-275, 2020

DISCRETIONARY FISCAL POLICY AND FISCAL RULE RELATIONSHIP: THEORETICAL APPROACH

in: Theories and Critics in Economics & Management, Samet Evci,Vikas Arya, Editor, IJOPEC Publication, London, pp.297-308, 2019

The Impact of Globalization and Economic Growth on Environmental Pollution: An Econometric Analysis

in: Dynamics of Globalization at the Crossroads of Economics, Ahmet Arif Eren,Altuğ Murat Köktaş, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, pp.287-295, 2019

Vergi Harcamaları: Çeşitli Ülke Uygulamaları

in: Yrd. Doç. Dr. Yaşar Methibay' a Armağan,, Osman Fatih Saraçoğlu, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.234-256, 2017

"İç Denetim Sistemi ve Yüksek Öğretim Kurumlarında İç Denetim Faaliyetleri"

in: Yrd. Doç. Dr. Nilgün Akçay'a Armağan, Osman Fatih Saraçoğlu, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.196-217, 2014