Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kriter Ağırlıklandırmada Wings Yöntemi

19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2018, pp.15

Bütünleşik Bir Yöntem: MDL-MOOSRA

18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.112

Değişen Arz ve Talepli Ulaştırma Problemleri

18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.172

Yapı Malzemesi Seçim Kararına Yönelik Bir Uygulama

Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, Adana, Turkey, 05 May 2017, pp.11

Sabit Maliyetli Ulaştırma Problemlerinin Excel İle Çözümü

XVII. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Sivas, Turkey, 2 - 04 June 2016

SABİT MALİYETLİ ULAŞTIRMA PROBLEMLERİNİN EXCEL İLE ÇÖZÜMÜ

17. ULUSLARARASI EKONOMETRİ, İSTATİSTİK VE YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI SEMPOZYUMU (17. EYİ), Sivas, Turkey, 2 - 04 June 2016, pp.971-979

Books & Book Chapters

ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM

in: GÜNCEL FİNANSAL YÖNETİM YAKLAŞIMLARI, ASLAN Ömer Faruk, ERDEN Bahattin, Editor, Efe Akademi Yayınevi, İstanbul, pp.189-208, 2021

Economic Effects of Tourism and Tourism in the Period of Economic Crises

in: Global Risks and Crises Management in Tourism, PELİT Elbeyi,SOYBALI Hasan Hüseyin,AVAN Ali, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, pp.83-97, 2021

Finance Management and Digitalization

in: To Understand the Future Management: Managing through Digital Transformation, Yıldırım Yavuz Tansoy, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, pp.117-131, 2021