Education Information

Education Information

 • 1999 - 2005 Doctorate

  Cukurova University, Fen Bilimleri Ens., Su Ürünleri Yetiştiricilik, Turkey

 • 1996 - 1999 Postgraduate

  Cukurova University, Fen Bilimleri Ens., Su Ürünleri , Turkey

 • 1991 - 1995 Undergraduate

  Cukurova University, Su Ürünleri F., Turkey

Dissertations

 • 2005 Doctorate

  L-Karnitin ve Farklı Yağ Seviyeleri İle Hazırlanan Yemlerle Beslenen Çipuraların ( Sparus aurata) Büyüme Performansı Ve Vücut Kimyasal Kompozisyonlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Anabilim Dalı

 • 1999 Postgraduate

  Farklı Stoklama Yoğunluklarının Levrek (Dicentrarchus labrax, L.)Fingerliklerinin Gelişme Performansları Üzerine Etkisi

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • C1 Advanced English