Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kavramsal Sanatın Yapısı Üzerine Bir Araştırma

II. Uluslararası Sanat Araştırmaları Sempozyumu, Adana, Turkey, 11 - 14 April 2018, pp.324-330

Arazi Sanatında Manzara Kavramı

II. Uluslararası Sanat Araştırmaları Sempozyumu, Adana, Turkey, 11 - 14 April 2018, pp.1

Metrics

Publication

3

Project

5