Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Türkiye İçin Alternatif Bir Kalkınma Politikası Olarak İnsani Gelişme Yaklaşımı

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.26, no.1, pp.71-84, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Amartya Sen’in Kapasite Yaklaşımı ve İnsan Merkezli Bir Kalkınma Anlayışı

Sosyoekonomi, vol.25, no.31, pp.91-108, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’de Yoksulluk Profilinin Bölgelere ve Cinsiyete Göre İ̇ncelenmesi

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Turkey, 4 - 05 May 2018 Sustainable Development

A Multivariate Statistical Approach On Measuring Multidimensional Poverty in Turkey

International Congress on Management Economics and Business, Zonguldak, Turkey, 7 - 09 September 2017, pp.64 Sustainable Development

Analyzing The Relationship Between Poverty, Income Distribution And Economic Growth In Turkey

International Congress On Management Economics And Business, 7 - 09 September 2017, pp.114 Sustainable Development

Is Growth a Sufficient Element on Poverty Reduction?

8th International Conference of Political Economy (ICOPEC’2017), Belgrade, Serbia, 28 - 30 June 2017, pp.148 Sustainable Development

Does the Linder Theory Hold for Agricultural Trade?

8th International Conference of Political Economy (ICOPEC’2017), Belgrade, Serbia, 28 - 30 June 2017, pp.211

Türkiye İçin Çok Boyutlu Yoksulluğun Ölçülmesine İstatistiksel Bir Yaklaşım

Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, Adana, Turkey, 05 May 2017, pp.82

A Comparative Analysis of Poverty Status Between Genders In Rural Areas of Turkey

International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul, Turkey, 26 - 27 November 2016, vol.2, pp.1597-1606 Sustainable Development

Multidimensional Poverty in EU Candidate Countries

14th European Association for Comparative Economic Studies Conference, Regensburg, Germany, 8 - 10 September 2016, pp.44 Sustainable Development

A CLUSTER ANALYSIS OF MULTIDIMENSIONAL POVERTY IN TURKEY

15th International Scientific Conference on Economic and Social Development - Human Resources Development, Varazhdin, Croatia, 9 - 10 June 2016, pp.12-19 Sustainable Development identifier

A MULTIDIMENSIONAL POVERTY INDEX WITH ALKIRE-FOSTER METHODOLOGY FOR NUTS-1 REGIONS IN TURKEY

15th International Scientific Conference on Economic and Social Development - Human Resources Development, Varazhdin, Croatia, 9 - 10 June 2016, pp.272-281 Sustainable Development identifier

Yoksulluğun Çok Boyutluluğu ve Türkiye İçin Çok Boyutlu Bir Yoksulluk Ölçümü

EY International Congress on Economics II, Ankara, Turkey, 5 - 06 November 2015, pp.1-20 Sustainable Development

Kültürel Farklılıkların Ülkeler Arası Mal Akımlarına Etkisi Üzerine Bir Literatür İncelemesi

International Conference on Eurasian Economies, ÜSKÜP, Macedonia, 1 - 03 July 2014, pp.462-471

Differences In Capability Sets Between Genders And Low Rate Levels Of Education In Rural Areas Of Turkey

HDCA Annual Conference: Human Development in Times of Crisis, Atina, Greece, 2 - 05 September 2014, pp.117

KÜLTÜREL FARKLILIKLARIN ÜLKELER ARASI MAL AKIMLARINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ

INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASİAN ECONOMİES, Skopje, Macedonia, 1 - 03 July 2014, pp.462-471

Türkiye İçin Alternatif Bir Kalkınma Politikası Olarak İnsani Gelişme Yaklaşımı

Ekonomik Yaklaşım Kongreler Dizisi VII, Türkiye Ekonomisi'nin Dinamikleri: Politika Arayışları, Ankara, Turkey, 22 - 23 December 2011, pp.1-16