Education Information

Education Information

 • 2018 - Continues Doctorate

  Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Fakültesi, Turkey

 • 2014 - 2017 Postgraduate

  Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Alman Dili Eğitimi, Turkey

 • 2012 - 2014 Postgraduate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Metalik Malzemeler, Eğitim Yönetimi, Teftişi Ve Planlaması, Turkey

 • 2007 - 2012 Undergraduate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, Turkey

Dissertations

 • 2017 Postgraduate

  Die reflexion der rhetorischen stilmittel anhand der intertextualit?t: Dargestellt an den daf-lehrwerken: ?Lagune 1, 2, 3; Netzwerk A1, A2, B1 und Aussichten A1, A2, B1'

  Cukurova University, Eğtim Fakültesi, Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı

 • 2014 Postgraduate

  Maarif müfettişlerinin denetlemede karşılaştıkları sorunlara karşı algı düzeylerinin incelenmesi (Çanakkale örneği) / Investigation of the level of understanding of the superviors facing with the problems during supervising (Sample of Çanakkale)

  Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi, Teftişi Ve Planlaması

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate German