Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Dimensions of household food waste in Turkey

NEW MEDIT, vol.20, no.5, pp.47-63, 2021 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

The Determinants of Equity Home Bias in Turkey

Muhasebe ve Finansman Dergisi, no.72, pp.5, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye de Hanehalkı Tüketim Harcamaları Pseudo Panel Veri ile Talep Sisteminin Tahmini

International Conference on Eurasian Economies, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye?de Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme:1960-2000

IKTISAT ISLETME VE FINANS, vol.21, no.242, pp.69-80, 2006 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Türkiye de Kadının İşgücü Pazarına Katılım ve Doğurganlık Kararları

Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.20, no.1, pp.89-99, 2006 (Other Refereed National Journals)

Türkiye?de Gelir Gruplarına Göre Gıda Talebi

ODTÜ Gelişme Dergisi( METU Studies in Development ), vol.31, no.1, pp.115-148, 2004 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Source of Individual Happiness: Evidence From Turkey

19th International Conference of MEEA, 9 - 11 October 2020

Does Gender Affect Subjective Well-Being? The Case of Turkey†

40th Annual Meeting of Middle East Economic Association, 3 - 06 January 2020

Türkiye’de Çocukluk Döneminde Obezitenin Yükselişi

19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Kemer/Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2018

Mutluluğun Mekansal Heterojenliği: OECD Örneği

19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Kemer/Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2018

Household Food Waste in Turkey: Consumer Behavior and Perception

International Conference on Social Sciences and Interdisciplinary Studies, United Kingdom, 7 - 08 August 2017, vol.3, pp.53 Sustainable Development

TÜRKİYE DE HANEHALKI EĞLENCE VE KÜLTÜR HARCAMALARININ BELİRLEYİCİLERİ

XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, roma, Italy, 1 - 04 September 2016

Multinominal Probit Modelinde Bayes Yaklaşımı Türkiye de Hanehalkı Kompozisyonuna Göre Gıda Harcamasının İncelenmesi

XVIth International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Edirne, Turkey, 7 - 12 May 2015, vol.4

Türkiye de Hanehalkı Tüketim Harcamaları Pseudo Panel Veri ile Talep Tahmini

International Conferance on Eurasian Economies, St. Petersburg, Russia, 17 - 18 September 2013

TÜRKİYE DE HANEHALKI TÜKETİM HARCAMALARININ PSEUDO PANEL VERİLERLE TAHMİNİ

13th INTERNATİONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH AND STATISTICS, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 24 - 26 May 2012

Türkiye’de Kadının İşgücü Piyasasına Katılımında ebeveynlerin Etkisi

10. EYİ ,PALANDÖKEN. ERZURUM (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ), 27 - 29 May 2009

Determining production and export potential of pistachio in Turkey.

CIHEAM, XI GREMPA Seminar on Pistachios and Almonds, CIHEAM Options Méditerranéennes, 01 November 1998

TARIM ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ PAZARLAMASI

ZMO Teknik Kongresi, Turkey, 04 June 2000 - 08 June 1999, pp.177-201

Books & Book Chapters

ENDEKSLER

in: İŞLETME İKTİSAT VE SOSYAL BİLİMLER İÇİN İSTATİSTİK (EXCEL, SPSS, R VE MATLAB UYGULAMALI), SEDA ŞENGÜL, GÜLSEN KIRAL, Editor, NOBEL, pp.293-318, 2020

İstatistiğe Giriş ve Temel kavramlar

in: İŞLETME İKTİSAT VE SOSYAL BİLİMLER İÇİN İSTATİSTİK (EXCEL, SPSS, R VE MATLAB UYGULAMALI), SEDA ŞENGÜL GÜLSEN KIRAL, Editor, NOBEL AKADEMİ, pp.1-7, 2020

Verilerin Düzenlenmesi: Tablolar ve Grafiksel Gösterimler

in: İşletme, İktisat ve Sosyal Bilimler İçin İstatistik (Excel, SPSS, R ve Matlab Uygulamalı), Şengül, Seda. Kıral, Gülsen, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.9-29, 2020

İstatistik ve Sayısal Bilgi

in: İstatistik, Şengül, S. Kıral G., Editor, Lisans Matbaacılık, İstanbul, pp.1-49, 2010

Other Publications