Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Boşanmış Ailelerden Gelen Beş Yaş Çocuklarının Sosyal Becerilerinin ve Akran Kabullerinin İncelenmesi

4. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 2 - 05 September 2015, vol.1, no.1, pp.258-259

Öğretmen adaylarının kadın erkek öğretmen olgusuna ilişkin metaforları

1. Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi, Adana, Turkey, 9 - 11 April 2015, pp.1

Fen ve Matematik Etkinliklerinde Yer Alan Coğrafya Uygulamalarına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 September 2014, pp.242-247

Other Publications

Metrics

Publication

9

Citation (WoS)

16

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

15

H-Index (Scopus)

1
UN Sustainable Development Goals