Education Information

Education Information

 • 1997 - 2004 Doctorate

  Cukurova University, Ziraat Fakültesi / Fen Blimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Turkey

 • 1985 - 1988 Postgraduate

  Cukurova University, Ziraat Fakültesi / Fen Blimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Turkey

 • 1980 - 1984 Undergraduate

  Cukurova University, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri, Turkey

Dissertations

 • 2004 Doctorate

  Pamukta (Gosypium hirsutum L.) İn Vitro Rejenerasyon Olanakları Üzerine Araştırmalar

  Cukurova University, Zirat Fakültesi, Tarla Bitkileri

 • 1988 Postgraduate

  Değişik Orjinli Nohut (Cicer arietinum L.) Hatlarının Çukurova Koşullarında Adaptasyonunun Araştırılması

  Cukurova University, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English