Achievements & Reputation

Edit Congress and Symposium Activities

 • 2020 Uluslararası Öğrenciler ve Akademisyenler Buluşması

  Attendee

  Mersin, Turkey

 • 2019 28.ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2019 28th INTERNATIONAL CONFERENCE on EDUCATIONAL SCIENCES

  Moderator

  Ankara, Turkey

 • 2019 Uluslararası Göç ve Hareketlilik: Küreselleşen Dünyada Çok Kültürlü Toplumların Çözüm Arayışı

  Attendee

  Adana, Turkey

 • 2018 EYFOR - 9

  Session Moderator

  Antalya, Turkey

 • 2018 EYFOR - 9

  Session Moderator

  Antalya, Turkey

 • 2018 EYFOR - 9

  Panelists

  Antalya, Turkey

 • 2018 9. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu

  Attendee

  --Seçiniz--, Turkey

 • 2018 EYFOR - 9

  Session Moderator

  Antalya, Turkey

 • 2018 EYFOR - 9

  Invited Speaker

  Antalya, Turkey

 • 2018 T&R5 Antwerp Anvers 2018 Focus on translation, writing Accent sur la traduction, écriture

  Attendee

  Antwerp, Belgium

 • 2018 International Migration and Mobility: Challenges of Multicultural Societies in a Globalizing World

  Attendee

  Adana, Turkey

 • 2017 Uluslararası Göç ve Mültecilerin Sorununda Kamu yönetiminin Rolü

  Attendee

  Elazığ, Turkey

 • 2017 For Life Long Succes, The Importance of Communication Within The Family

  Attendee

  Praha, Czech Republic

 • 2017 Ein Kind - Zwei Sprachen Doppelabschluss

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 2016 YÖNETİM BİLİMLERİ SEMPOZYUMU-HOLLANDA VE TÜRKİYEDE MEMUR HAKLARININ ÖRGÜTSEL İLETİŞİME VE PERFORMANSA ETKİSİ

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2016 7.ci Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu- HOLLANDA EĞİTİM SİSTEMİ

  Attendee

  Girne, Cyprus (Kktc)

 • 2016 EYFOR VII Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu- Türkiye'de Göçmen Çocuklarına Yönelik İvedi Eğitim ve Uyum Politika Önerileri

  Attendee

  Girne, Cyprus (Kktc)

 • 2016 8. ULUSLARARASI EĞİTİM DENETİMİ KONGRESİ:HOLLANDA?DA EĞİTİMİN MİSYONU ve DENETLEME-TEFTİŞ-KURULU?NUN KATKISI

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 2016 Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu-Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri

  Invited Speaker

  Lefke, Cyprus (Kktc)

 • 2016 2. ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ :TÜRKİYE?DEKİ GÖÇMEN ÇOCUKLARININ TOPLUMA KAZANDIRILMASI İÇİN HOLLANDA?NIN DENEYİMLERİNDENALINABİLECEK DERSLER

  Attendee

  Konya, Turkey

 • 2016 Why Think Tanks matter; Emerging Policy Issues and Policymaking Actors

  Invited Speaker

  Ankara, Turkey

 • 2016 HOLLANDA'DA EĞİTİMİN MİSYONU NE OLMALIDIR VE DENETLEME TEFTİŞ KURULUNUN KATKISI; PANEL

  Invited Speaker

  Antalya, Turkey

 • 2016 YÖNETİM BİLİMLERİ KONFERANSI

  Invited Speaker

  Adana, Turkey

 • 2016 ICMS: International Congress on Media Studies 2016 -İletişimde Kültür ve Kimliğin Etkisi

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 2016 Why Think Tanks Matter: Emerging Policy Issius and Policymaking Actors:Think Tanks and NGO?s in Turkey and the Netherlands: A Comparative Perspective

  Attendee

  Isparta, Turkey

 • 2015 THE IRES INTERNATIONAL CONFERENCE-21st International Conferences on Economics and Social Sciences (ICESS);INVESTMENT IN HUMAN CAPITAL IN ?THE GLOBAL VILLAGE? AND HOW IT SHOULD BE MANAGED

  Attendee

  Amsterdam, Netherlands

 • 2015 Akdeniz Üniversitesi (AKVAM), Hei-Mat (Heidelberger Zentrum für Migrationsforschung und Transkültürelle Padagogik) ve Friedrich Ebert Stiftung tarafından organize edilen Okul Öncesi Eğitim ve İki dillilik çalıştayında `Hollanda eğitim sisteminde Türk öğrencilerin genel durumu, geçmişten bugüne okul öncesi eğitim uygulamaları ile iki dilli okul öncesi eğitim?

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 2015 EYFOR-VI.EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU; ÇAĞDAŞ TOPLUM VE DÜNYA BİREYLİĞİNE HAZIRLAMA POLİTİKASI

  Attendee

  Lefkoşa, Cyprus (Kktc)

 • 2015 II.YÜKSEK ÖĞRETİM STRATEJİLERİ VE KURUMSAL İŞBİRLİĞİ SEMPOZYUMU;GELECEK KUŞAKLARDA İLETİŞİM SANATI VE İNSAN SERMAYESİ COMMUNICATION ARTS AND HUMAN CAPITAL IN THE FUTURE GENERATIONS

  Attendee

  Mersin, Turkey

 • 2015 KAYSEM-9. KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU; Hollanda (Atanmış) - Türkiye (Seçilmiş) Güçlü Belediyeciliğin Yerel Hizmetlerde Halkla İlişkiler Etkisi (Rotterdam-Ankara)

  Attendee

  Malatya, Turkey

 • 2015 International Conference on Multilingual Education and Multilingual Development AMUSE-Jochen Rehbein

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 2014 AB Fonları Sempozyumu; Girişimcilikte Uluslararası işbirliğinde başarının sırları

  Attendee

  Bucuresti, Romania

 • 2014 AVRUPADA GİRİŞİMCİLİK

  Invited Speaker

  Arad, Romania

 • 2014 Uluslararası Multidisipliner Sempozyum, `21. Yüzyıl Penceresinden Kültür ve Kimlik? konferans kitabında Kültürün Kimliğe Etkisi - Evrensel Değerler ve Dünya Bireyi. (The Influence of Culture on Identity - Universal Standards and Values and World Citizenship), (26-28 Mayıs) Bakü, Azerbaycan, 2014

  Attendee

  Baku, Azerbaijan

 • 2014 Uluslararası ITICAM Medya ve İletişim Konferans; İLETİŞİMDE SANAL BAHAR; Birey ve uluslara etkisi

  Attendee

  Dubayy, United Arab Emirates

 • 2013 KAYFOR XI Uluslararası Konferans kitabı, 19 Mayıs Üniversitesi; `Avrupa Birliğinde Kamu Yönetimi: Hollanda Örneği ve Alınacak Dersler; Çok kültürlülük ve Büyüme Kaynaklı Kamu Yönetimi İletişim Sanatı?

  Attendee

  Samsun, Turkey

 • 2013 "`Identiteitsontwikkeling En De Invloed Van Cultuur Op Communicatie. Interculturele Communicatie In Een Samenleving Met Een Etnische En Culturele Diversiteit?. (`Kimlik Oluşumu Ve Kültürün Iletişimdeki Etkisi; Etnik Ve Kültürel Açıdan Çeşitliliğin Çok Olduğu Bir Toplumda Kültürlerarası Iletişim? ", IDENTITEIT, Professionals bekennen Kleur

  Attendee

  Amsterdam, Netherlands

 • 2012 Destination Management? Uluslararası Turizm Konferansı, Antalya?da Her Şey Dâhil?e güçlü Alternatif: Misafirperverlik (Bildirili sunum)

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 2005 Multiculturele samenleving : Intercultureel Onderwijs in een Multieculturele Samenleving (Çok kültürlü bir toplumda Kültürlerarası Eğitim)

  Attendee

  Rotterdam, Netherlands

 • 2001 GENÇLERİN SORUNLARI

  Invited Speaker

  Amsterdam, Netherlands

 • 1999 AUF DEM WEG IN DIE MULTIKULTURELLE GESELSCHAFT-DIE METROPOLE BERLİN: "How Policy on (ethnic) community language teaching is implemented in Dutch schools ", Auf den Weg in die Multikulturelle Gesellschaft

  Attendee

  Berlin, Germany

 • 1998 EURO-ARABİC DIALOG-Minority Language, Culture Teaching and Intercultural Education

  Attendee

  Ujdah, Morocco

 • 1998 ALLOCHTONE ONDERNEMERSCHAP BESTAAT NIET

  Invited Speaker

  Amsterdam, Netherlands

 • 1997 Minority Language, Culture Teachhing and Intercultural Education

  Attendee

  Rabat, Malta

 • 1995 EIGEN TAAL ONDERWIJS-ANADİLİ EĞİTİMİ_Eigen Taal onderwijs in Nederland (Holanda'da Anadili Eğitimi)

  Attendee

  Leiden, Netherlands

 • 1995 LEVENDE TALEN (YAŞAYAN DİLLER)

  Attendee

  Utrecht, Netherlands

 • 1994 AKDENİZ YÖRESİ TÜRK TOPLULUKLARI SOSYO - KÜLTÜREL YAPISI: Karavan Sakinleri ve Çingenelerin Eğitim Durumu

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 1992 Careers Guidance Towards the 21st Century- Anglo Dutch Consultations

  Attendee

  Netherlands

Awards

 • May 2019 Research Fellowship

  Vrije Universiteit Brussel-VUB

 • April 1995 Yurtdışında özellikle Hollanda'da Türkçe'ye yapılan katkı ve Türk toplumuna verilen hizmet ödülü

  T.C. Lahey Büyükelçiliği

 • April 1992 İki Dillilik alanında Florida Fahri vatandaşlık ödülü

  Florida Eyalet Yönetimi

 • March 1992 Fullbright AWARD - researching the 'added value of multilingualism' in the USA and Canada and Canada

  NACEE (HollandaAmerica Komisyonu-Amsterdam)

Scholarships

 • 1992 - 1992 Intercultural Education

  Fulbright Program