Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Suriyeli Ebeveynler ile Okul Öncesi Dönemde Aile Katılımı Uygulamaları

5. International Early Childhood Education Congress, Ankara, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.147-149

Suriyeli Mülteci Çocukların Göç Sonrası Uyum Süreçleri

5. International Early Childhood Education Congress, Ankara, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.289-290 Sustainable Development

Winx Club çizgi filminin toplumsal cinsiyet bağlamında incelenmesi

Eurasian Conference on Language Social Sciences, Antalya, Turkey, 22 - 24 May 2017

WINX CLUB ÇİZGI FILMININ TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

Eurasian Conference on Language & Social Sciences, Antalya, Turkey, 22 - 24 May 2017, pp.181

Okul Öncesi Dönem Çocukların Sosyal Konumları ile Duygu Bilgisi Arasındaki İlişki

8th International Congress on New Trends in Education, Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017, vol.1, no.1, pp.118

Kuşaklararası Bağlamda Babalık ve Baba- Çocuk İlişkisi

8Th Inernational Congress on New Trends in Education, Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017, pp.112

How Children Spend Their Time: Play or Media?

2nd International Conference on Social Sciences and Educational Research, İstanbul, Turkey, 4 - 06 November 2016, pp.190

Çizgi Filmlerde Cinsiyetçi Nefret Söylemi

III rd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, vol..

Çizgi Filmlerde Cinsiyetçi Nefret Söylemi: Eleştirel söylem analizi

III rd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, vol.1, pp.791

Prenses kültürünün okul öncesi çocuklarının dramatik oyunlarına yansımalarının in? celenmesi

26. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi, İstanbul, Turkey, 9 - 11 March 2016, pp.3

Evaluation of Children's Attitudes Toward Animal World According to environment Ethics

67 th OMEP World Assembly and International Conference, Washington, Kiribati, 27 July - 01 August 2015

Implementation of Humane Education Program Via Animal Themed Activities: A Case Study In Early Childhood

67th OMEP World Assembly and International Conference, Washington Dc, United States Of America, 27 July - 01 August 2015, pp.33

Implementation of Humane education Program Via Animal Themed Activities: A case Study ın Early Childhood

67th OMEP World Assembly and International Conference, Washington, Kiribati, 27 July - 01 August 2015

Screen Viewing Habits of 4- to 10-Year-Old Turkish Children

Asian American Conference for Academic Disciplines Conference, Singapur, Singapore, 13 - 16 January 2015

Okul Öncesi Çocuklar İçin Resimli Kitaplardaki Fen Konularının Ele Alınışlarının İncelenmesi

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 September 2014, vol.0, no.0, pp.430

Fen ve Matematik Etkinliklerinde Yer Alan Coğrafya Uygulamalarına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 September 2014, pp.242-247

The Relationship Between Preschool Children's Watching Television and Body Mass Index

V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, St.Petersburg, Russia, 11 - 14 September 2014

The Relationship Between Preschool Children'S Watching Television And Body Mass Index

V. European Conference on Social and Behaviour Sciences, St.Petersburg, Russia, 11 - 14 September 2014, pp.197

Books & Book Chapters

Erken Çocukluk Dönemimde Sosyal Becerileri Geliştirmeye Yönelik Etkinliikler

in: Erken Çocuklukta Sosyal Beceri Eğitimi, Aslan, Durmuş, Editor, Pegem, Ankara, pp.345-370, 2020

OKUL ÖNCEİSİ ÇOCUKLARDA GELİŞİM, ÖĞRENME ve OKUL ÖCNESİ EĞİTİM KURUMLARINDA ÖĞRENME ORTAMLARI

in: Çocuk Merkezli Öğrenme Ortamları:Okul öncesi çocuklar için bir okul tasarla, Yaşare Aktaş Arnas, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.1-38, 2019

Gendered Hate Speech in Cartoons: A Critical Discourse Analysis

in: Developments in Educational Sciences, Efe Recep, Koleva Irina, Atasoy Emin, Cürebal, İsa, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofya, pp.612-622, 2016

Gendered Hate Speech in Cartoons: A Critical Discourse Analysis

in: Developments in Educational Sciences, Efe Recep, Koleva İrina, Atasoy Emin, Cürebal İsa, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.612-622, 2016

Metrics

Publication

39

H-Index (TrDizin)

1

Project

2
UN Sustainable Development Goals