Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Eğitsel Çalışma ve Dayanakları

Öğretmen Dünyası Dergisi, vol.94, no.177, pp.15-27, 1984 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yerel Yönetimlerin Dezavantajlı Kesimlerin Eğitimdeki Sorumlulukları

I. Uluslararası Üniversite Yerel Yönetimler ve sanayi İşbirliği Sempozyumu, Ankara, Turkey, vol.22, no.23, pp.11

Yerel Yönetimlerin Toplumu Demokratikleştirirken Rekreasyon Alanlarını Kullanması

I. Uluslararası Üniversite Yerel Yönetimler ve sanayi İşbirliği Sempozyumu, Ankara, Turkey, vol.23, no.11, pp.10

Kültürel Haklar ve Kültür Hakkı"."Uştipaktan Sevdalinkaya Boşnaklar

Türkiye?de Kültürel Hakların Desteklenmesi Programı, Adana, Turkey, vol.1, no.11, pp.3

Books & Book Chapters

Okul Yönetimi ve Önderlik

Akademisyen Kitabevi Ankara, Ankara, 2013

Sınıf Yönetimine Genel Bakış

Lisans Yayıncılık, İstanbul, 2008

Eğitim Bilimlerine Giriş

Hatipoğlu Yayınevi, Ankara, 2007

Etkili Sınıf Yönetimi

Ç.Ü. Basımevi, Adana, 2007

Öğretmenlik Mesleğine Giriş

Bilimsel Yayınevi, Adana, 2006

Sınıf Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar

Kare Yayıncılık, İstanbul, 2006

Sınıf Yönetimi

Nobel Yayınevi, Adana, 2003

Halkla ilişkiler

Hatipoğlu Yayınları, Ankara, 1997