Education Information

Education Information

 • 2011 - 2015 Doctorate

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Teorisi Abd , Turkey

 • 2008 - 2011 Postgraduate

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Uygulamalı İstatistik Abd, Turkey

 • 2004 - 2008 Undergraduate

  Cukurova University, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik, Turkey

Dissertations

 • 2015 Doctorate

  İKİ YÖNLÜ KUVVET DAĞILIMLI RASTGELE DEĞİŞKENLERİN FONKSİYONLARI Sustainable Development

  Cukurova University, Fen Bilimleri, İstatistik

 • 2011 Postgraduate

  UZAKLIK FONKSİYONLARININ ÇOK BOYUTLU ÖLÇEKLEME ALGORİTMALARINDAKİ ETKİNLİĞİ VE BİR UYGULAMA

  Cukurova University, Fen Bilimleri, İstatistik

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English