Education Information

Education Information

 • 2007 - 2015 Doctorate

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik, Turkey

 • 2003 - 2006 Postgraduate

  Gazi University, Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği, Rts, Turkey

 • 1996 - 2001 Undergraduate

  Ankara University, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım, Turkey

Dissertations

 • 2015 Doctorate

  SİBER UZAMIN GÜVENLİKLEŞTİRİLMESİ SÖYLEMİ: TÜRKİYE, ABD VE AVRUPA BİRLİĞİ ÖRNEKLER

  Ankara University, Sosyal Bilimler Esntitüsü, Gazetecilik

 • 2006 Postgraduate

  Türkiye'de Üniversite Gençliğinin Cep Telefonu Kullanma Pratikleri: Ankara Ölçeğinde Etnografik Alan Çalışması.

  Gazi University, Sosyal Bilimler Esntitüsü, Rts

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English