Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2018 - Continues Assistant Professor

  Cukurova University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji

 • 1992 - 2018 Assistant Professor

  Cukurova University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji

Courses

 • Undergraduate Fitoremidasyon

 • Postgraduate Bitkilerde stres tipleri ve Direnç Mekanizmaları

 • Postgraduate Bitkilerde oksidatif stres ve analizyöntemleri

 • Doctorate Bitkihormonları ve diğer büyüme regülatörleri

 • Doctorate Bitkilerde savunma mekanizması ürünleri

 • Postgraduate Tohum yapısı ve Çimlenme