Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2001 - Continues Lecturer

  Cukurova University, Rektorluk, Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi Bölümü

Non Academic Experience

 • 1989 - 2001

  Other Public Institution, Milli Eğitim Bakanlığı , Lise Ve Dengi Okullar

Courses

 • Undergraduate Dünyanın ve Türkiye'nin Yakın Çağ Siyasi Tarihi(18. Yüzyıldan Günümüzde Kadar)

 • Undergraduate Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

 • Undergraduate Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

 • Undergraduate Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi I

 • Undergraduate Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi I

 • Undergraduate Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

 • Undergraduate Osmanlı Kültür ve Medeniyeti

 • Undergraduate Yeni ve Yakın Çağda Avrupa'nın Siyasi Tarihi(Antik Çağdan Günümüz Avrupa Birliğine)

 • Undergraduate Modern Ortadoğu Siyasal Tarihi(18. Yüzyıldan Günümüze)

 • Associate Degree Anadolu Uygarlıkları