Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

KÜRESEL COVID-19 SALGININDA HEMŞİRE SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

4. ULUSLARARASI MARDİN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 07 August 2020

Konya il merkezi birinci basamak sağlık hizmetlerinde hemşire ve ebelerin penisilin allerji testi ile ilgili bilgi ve uygulamaları.

29th UMEMPS Congres Union of Middle Eastern and Meditterranean Pediatric Societies, 49. Milli Pediatri Kongresi, 5. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi Özet Kitabı, İstanbul, Turkey, pp.439

Konya il merkezi birinci basamak sağlık hizmetlerinde hemşire ve ebelerin Hepatit B Aşısıyla (HBV) ilgili bilgi ve uygulamaları

29th UMEMPS Congres Union of Middle Eastern and Meditterranean Pediatric Societies, 49. Milli Pediatri Kongresi, 5. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi Özet Kitabı, İstanbul, Turkey, pp.438 Sustainable Development

Akdeniz Anemisi (Beta Talasemi) Olan Çocuklarda Aile Merkezli Yaklaşım

Uluslararası 5 Ocak Uygulamalı Bilimler Kongresi Tıp- Sağlık Hizmetleri, Adana, Turkey, 3 - 05 January 2020

0-6 Yaş Grubu Çocukluklarda Ev Kazalarından Korunmada Hemşirenin Rolü

Uluslararası 5 Ocak Uygulamalı Bilimler Kongresi Tıp- Sağlık Hizmetleri, Adana, Turkey, 3 - 05 January 2020

Sağlıklı Yaşam Davranışı Kazandırmada Hemşirenin Rolü

Avrasya 5. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi /EURO ASIA 5th. INTERNATIONAL CONGRESS ON APPLIED SCIENCES Proceeding Book, Adana, Turkey, 15 - 17 November 2019, pp.87-93 Sustainable Development

Türkiye’de Çocuk Sağlığına Genel Bakış

Avrasya 5. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi /EURO ASIA 5th. INTERNATIONAL CONGRESS ON APPLIED SCIENCES Proceeding Book, Adana, Turkey, 15 - 17 November 2019, pp.94-101

Çocuk yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarda sedasyonun önemi ve hemşirelik bakımı

ISTEC (International Science and Technology Conference, Washington, Kiribati, 7 - 08 August 2019

Quality of life and child yoga in pediatric oncology patients

IETC-IDEC-ISTEC-ITEC, Washington, Kiribati, 7 - 08 August 2019

Akademik personelde eleştirel düşünme eğiliminin incelenmesi

VI th International Eurasian Educational Research Congress, Ejercongress 2019 Bildiri Kitabı, Ankara, Turkey, 24 - 27 June 2019, pp.1837-1845

5-6 Yaş grubu çocuklarda ebeveyn tutumlarının akran ilişkilerine etkisi

VI th International Eurasian Educational Research Congress, Ejercongress 2019 Bildiri Kitabı, Ankara, Turkey, 24 - 27 June 2019, pp.1846-1856

Yenidoğan hemşirelerin enteral beslenme konusundaki bilgi ve deneyimlerinin incelenmesi

Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi-UTSAK (International Congrss on Medical and Health Sciences Research). Bildiri Tam Metin Kitabı., BANDIRMA-BALIKESİR, Turkey, 11 - 14 July 2019

Hemşirelerin ağrı yönetiminde bilgileri ve ilaç dışı yöntem kullanımı

Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi-UTSAK (International Congrss on Medical and Health Sciences Research). Bildiri Tam Metin Kitabı., BANDIRMA-BALIKESİR, Turkey, 11 - 14 July 2019, pp.13-22

Ergenlere Sağlıklı Davranış Kazandırmada Hemşirelik Yaklaşımı - Nursing Approach to Healthy Behavior in Adolescents.

Türkiye Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 03 March 2019, pp.213-221

Fatma Bengisu’nun Hemşire(Lik) Tekniği Kitabında Yer Alan Tedavi Uygulamaları - Treatment Methods in the Book Titled Nursing Technique by Fatma Bengisu

Tıp Etiği, Tıp Hukuku ve Tıp Tarihi Derneğinin 2. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi, AFYONKARAHİSAR, Turkey, 25 - 29 October 2018

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Nozokomiyal EnfeksiyonlarıÖnlemede Sağlık Personelinin Rolü

Second International Mediterranean Congress on Natural Sciences and Engineering by University of Donja Gorica, 26 - 29 June 2018

Çocuklarda Enfeksiyona Sebep Olabilen Geleneksel Uygulamalar:Türkiye Örneği

Second International Mediterranean Congress on Natural Sciences and Engineering by University of Donja Gorica, 26 - 29 June 2018

Investigation on connection status of the babies and the fathers introduced each other in the first time after birth and evaluation of communication patterns

The 5th World Congress of the International Society for Fertility Preservation (ISFP), Viyana, Austria, 16 - 18 November 2017

Acil Servislerde Adli Vaka Yönetimi (Oturum Başkanı)

XIV. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve X. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Adana, Turkey, 19 - 21 October 2017 Sustainable Development

(Poster Tartışmaları-pS272-PS285 Oturum Başkanı)

XIV. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve X. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Adana, Turkey, 19 - 21 October 2017

İnteraktif Oturum: Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Çocuk Acil Hemşireliği Alanında Önemli Katkısı Olan Makaleler (Oturum Başkanı)

XIV. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve X. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Adana, Turkey, 19 - 21 October 2017

Çocuk Acil ve Yoğun Bakımda Yenilikçi Yöntemler-Hemşire Eğitiminde (Konuşmacı)

XIV. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve X. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Adana, Turkey, 19 - 21 October 2017

Çocuk istismarında adli hemşirenin rolü

Uluslararası III. Adli Hemşirelik II. Adli Sosyal Hizmet I. Adli Gerontoloji Kongresi, Yozgat, Turkey, 12 - 14 October 2017, pp.163 Sustainable Development

A premature baby’s nursing care plan

World Summit on Pediatrics, Roma, Italy, 22 - 23 June 2017

The effect of early kangaroo care in newborn health

World Summit on Pediatrics, Roma, Italy, 22 - 23 June 2017

Anne sütü ve erken dönemde emzirmenin önemi

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 May 2017

Prenatal tanı testlerinde aileye danışmanlık

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 May 2017

Türkiye’de bulunan çocuk mamaları ve özellikleri

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 May 2017

Yenidoğan ünitelerinde hastane enfeksiyonlarının kontrolünde hemşirelerin rolü

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 May 2017

Büyüme ve Gelişme Takibinin Önemi

XVI. Çukurova Pediatri Günleri kapsamında Pediatri Hemşireliği Sempozyumu, Adana, Turkey, 21 - 23 February 2017

Sempozyum Başkanı olarak

XVI. Çukurova Pediatri Günleri kapsamında Pediatri Hemşireliği Sempozyumu, Adana, Turkey, 21 - 23 February 2017

Oturum Başkanı olarak

XVI. Çukurova Pediatri Günleri kapsamında Pediatri Hemşireliği Sempozyumu, Adana, Turkey, 21 - 23 February 2017

Neonatal Resusitasyon Eğitimi Alan Hemşirelerin Ebelerin Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi

3. Uluslararası & 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Adana, Turkey, 26 - 29 April 2016

Rational medicine usage for mothers with children of age 0 12

International Conference on Nursing 2016, Dubai, United Arab Emirates, 5 - 07 December 2016

Effect of white noise record on alleviating the pain of new born during invasive procedures

International Conference on Nursing 2016, Dubai, United Arab Emirates, 5 - 07 December 2016

Maternity Döneminde Aile Bakımı

3. Uluslararası & 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Adana, Turkey, 26 - 29 April 2016

Çocuk İstismarı ve İhmalinde Hemşirenin Rol

3. Uluslararası & 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Adana, Turkey, 26 - 29 April 2016 Sustainable Development

Sağlam Çocuk İzleminde Tarama Testleri

3. Uluslararası & 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Adana, Turkey, 26 - 29 April 2016

Süt Çocuğunun Dil Gelişimi ve İletişim

3. Uluslararası & 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Adana, Turkey, 26 - 29 April 2016

Ergenlik Dönemi ve Dismenore

3. Uluslararası & 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Adana, Turkey, 26 - 29 April 2016

Dünyada ve Türkiye de Çocuk Sağlığı

3. Uluslararası & 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Adana, Turkey, 26 - 29 April 2016

Çevresel Faktörlerin Çocuk Sağlığına Etkisi

3. Uluslararası & 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Adana, Turkey, 26 - 29 April 2016

Çevresel Bazı Faktörler ve Çocuk Sağlığı

3. Uluslararası & 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Adana, Turkey, 26 - 29 April 2016

Adölesan Gebeliklerde Olası Sağlık Problemleri

3. Uluslararası & 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Adana, Turkey, 26 - 29 April 2016

Adölesan ve Cinsel Sağlık

3. Uluslararası & 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Adana, Turkey, 26 - 29 April 2016

Comparision of application methods of white noise and massage on 0 12 months age colicum infants

International Congress on Advances in Pediatrics, New York, United States Of America, 3 - 07 December 2015

Bir Grup Üniversite Öğrencisinde Dismenore ve Dismenoreyi Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

12. Zekai Tahir Burak Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Ankara, Turkey, 12 - 14 November 2015, pp.23-24

Impacts of Kangaroo Care which is applied to the infants in Neonatal Intensive Care Unit on the infants pain levels

The 20th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI), Paris, France, 14 - 16 December 2014

Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerin asepsi yöntemleri konusundaki bilgi ve uygulamaları

Uluslararası Katılımlı 13. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 19 - 21 October 2011, pp.45-46

Books & Book Chapters

Yenidoğan Tarama Testlerinde Çocuk Hemşiresinin Rolü

in: Academic Studies on Natural and Health Sciences, Mehmet Dalkılıç, Editor, Gece Akademi, Ankara, pp.513-528, 2019

Akraba Evliliği ve Genetik Danışmanlıkta Çocuk Hemşiresinin Rolü

in: Academic Studies on Natural and Health Sciences, Mehmet Dalkılıç, Editor, Gece Akademi, Ankara, pp.499-512, 2019

Çocuklarda Astım ve Astım Ataklarını Önlemede Hemşirenin Rolü

in: Academic Studies on Natural and Health Sciences, Mehmet Dalkılıç, Editor, Gece Akademi, Ankara, pp.529-538, 2019

The Psychological Problems Seen in The Children of Divorced Parents and The Nursing Approach Concerning These Problems

in: Pediatric Nursing, Psychiatric and Surgical Issues, Öner Özdemir, Editor, Intech, Zagreb, pp.91-115, 2015

A Nursing Approach to Food Allergies

in: Pediatric Nursing, Psychiatric and Surgical Issues, Öner Özdemir, Editor, Intech, Zagreb, pp.33-57, 2015

Osteomyelitis and Nursing Management

in: Pediatric Nursing, Psychiatric and Surgical Issues, Öner Özdemir, Editor, Intech, Zagreb, pp.69-87, 2015

A Nursing Approach to Food Allergies

in: Pediatric Nursing Psychiatric and Surgical Issues, Öner Özdemir, Editor, InTech, pp.33-57, 2015

The Psychological Problems Seen in The Children of Divorced Parents and The Nursing Approach Concerning These Problems

in: Pediatric Nursing, Psychiatric and Surgical Issues, Öner Özdemir, Editor, InTech, pp.91-115, 2015

Osteomyelitis and Nursing Management

in: Pediatric Nursing Psychiatric and Surgical Issues, Öner Özdemir, Editor, InTech, pp.68-87, 2015

Çocuklarda Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları, Yaralanmaları ve Hemşirelik Bakımı.

in: Pediatri Hemşireliği, Conk Z, Başbakkal Z, Yılmaz HB, Bolışık B. (Edts), Editor, Akademisyen, Adana, pp.699-740, 2013

The Growth and Development in Healthy Child

in: Contemporary Pediatrics, Öner Özdemir, Editor, Books International , Zagreb, pp.121-152, 2012

Administration and Dose of the Most Frequently Used Drugs in Paediatrics

in: Complementary Pediatrics, Öner Özdemir, Editor, Intech, Zagreb, pp.289-342, 2012

Administration and Dose of the Most Frequently Used Drugs in Paediatrics

in: Complementary Pediatrics, Öner Özdemir, Editor, InTech, pp.289-342, 2012

The Growth and Development in Healthy Child

in: Contemporary Pediatrics, Öner Özdemir, Editor, InTecH, pp.121-152, 2012

Nutrition in Healthy Children

in: Contemporary Pediatrics, Öner Özdemir, Editor, InTecH, pp.87-120, 2012

İndeks ve Becerilerin Dizini

in: Clinical Nursing Skills&Technique. Klinik Uygulama Becerileri ve Yöntemleri, Perry AG, Potter PA (Edts) Türkinaz Atabek Aştı, Ayişe Karaadağ (Çev. Edt), Editor, Nobel Kitapevi, Adana, pp.1545-1610, 2011