Education Information

Education Information

 • 1998 - 2003 Expertise In Medicine

  Cukurova University, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Turkey

 • 1988 - 1994 Undergraduate

  Hacettepe University, Tıp Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2003 Expertise In Medicine

  Astımlı çocuklarda fiziksel egzersizin yaşam kalitesi, aerobik kapasite ve solunum fonksiyonları üzerine etkisi

  Cukurova University, Dahili Tıp Bilimleri , Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon

Foreign Languages

 • C1 Advanced English

Certificates, Courses and Trainings

 • 20185. Geriatrik Rehabilitasyon Kursu

  Health&Medicine , Çukurova Üniversitesi

 • 2018Temel Klinik Araştırma (İyi Klinik Uygulama) Eğitimi

  Health&Medicine , Çukurova Üniversitesi

 • 2017Girişimsel Ultrason ve Lumbosakral Enjeksiyonlar Kursu

  Health&Medicine , TURK-MUS-II, Multidispliner Ultrasonografi Sempozyumu

 • 2017Temel Kas İskelet Sistemi Ultrasonografisi Kursu, 17 Şubat 2017, İstanbul.

  Health&Medicine , TURK-MUS-II, Multidispliner Ultrasonografi Sempozyumu

 • 2016Ürodinami Kursu.

  Health&Medicine , 5. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi

 • 2016Kas iskelet sisteminin MR ile değerlendirilmesi kursu.

  Health&Medicine , FTR Kurs Günleri Kongresi

 • 2016Skolyoz; değerlendirme ve tedavi reçeteleme temel eğitimi kursu.

  Health&Medicine , FTR Kurs Günleri Kongresi

 • 2015Erişkin spastisitesinde botulinum toksin enjeksiyonu kursu.

  Health&Medicine , 25. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi

 • 2015Sunum teknikleri eğitimi.

  Education Management and Planning , Sinerji Eğitim ve Danışmanlık

 • 2013Servikal bölge mobilizasyon ve manipulasyonu eğitimi.

  Health&Medicine , Adana

 • 2013Pediatrik Spastisitede Botulinum Toksin Kursu (Alt Ekstremite)

  Health&Medicine , 24. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi,

 • 2012Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Kursu

  Health&Medicine , Ankara

 • 2012Kinesiotaping-İleri Dönem Bilgilendirme Kursu

  Health&Medicine , İzmir

 • 20122. Kinesiotaping-Temel Bilgilendirme Kursu

  Health&Medicine , İzmir

 • 2012Romatizmal Hastalıklarda Ultrasonik Görüntüleme

  Health&Medicine , 5. Türk Romatoloji Kongresi

 • 2009Geriatrik Rehabilitasyon Kursu

  Education Management and Planning , Geriatri Derneği

 • 2009Klinik Dansitometri Sertifika Kursu

  Health&Medicine , Osteoporozda Tedavi Algoritmaları Sempozyumu

 • 2008Ölçme ve Değerlendirme Kursu

  Education Management and Planning , Çukurova Üniversitesi

 • 2007Ortez reçeteleme kursu

  Education Management and Planning , Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği

 • 2007Ürodinamik değerlendirme kursu

  Education Management and Planning , Ege Üniversitesi

 • 2006Kanıta Dayalı Tıp ve Eleştirel Değer Biçme Kursu

  Education Management and Planning , Çukurova Üniversitesi

 • 2006İleri Powerpoint teknikleri kursu

  Education Management and Planning , Çukurova Üniversitesi

 • 2005Eğitim becerileri kursu

  Education Management and Planning , Çukurova Üniversitesi

 • 2005Academic writing conference: writing scholarly articles in English

  Education Management and Planning , Çukurova Üniversitesi

 • 2004Klinik Araştırmalarda Doğru Uygulama Esasları Paylaşım Programı

  Education Management and Planning , Aventis