Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Tartışmalı Bazı Hadisleri ve Fetvaları Bağlamında Ebû Hüreyre'nin Fakîhliği Meselesi

Sahabe III -Sahabe ve dirayet İlimleri-, Sakarya, Turkey, 30 September - 01 October 2017, pp.129-133

Tartışmalı Bazı Hadisleri ve Fetvaları Bağlamında Ebû Hüreyre’xxnin Fakîhliği Meselesi

Sahabe III - Sahabe ve Dirayet İlimleri - Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantı, Sakarya, Turkey, 30 September - 01 October 2017, pp.129-133

Books & Book Chapters

Kaderle İlgili Bir Hadisin Tahlili

Bizim Büro Matbaa Dağıtım Bas. Yay. San. Tic. Ltd. Şti., Ankara, 2017

Other Publications

Metrics

Publication

7