Education Information

Education Information

 • 2013 - 2018 Doctorate

  Cukurova University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü Hadis Anabilim Dalı, Turkey

 • 2006 - 2010 Postgraduate

  Dicle University, Faculty Of Theology, Temel İslam Bilimleri Bölümü Hadis Anabilim Dalı, Turkey

 • 2002 - 2006 Undergraduate

  Dicle University, Faculty Of Theology, Turkey

Dissertations

 • 2018 Doctorate

  Sünnete Lafzî/Şeklî Yaklaşım İddiaları Bağlamında Ebû Hüreyre?nin Sünnet Anlayışı

  Cukurova University, Temel İslam Bilimleri Bölümü Hadis Anabilim Dalı

 • 2010 Postgraduate

  Kaderle İlgili Bir Hadisin Tahlili

  Cukurova University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

 • B2 Upper Intermediate Arabic