Eğitim Bilgileri


Yabancı Diller


Sertifika, Kurs ve Eğitimler


Yaptığı Tezler


Araştırma Alanları


Sosyal ve Beşeri Bilimler, İktisat, Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme

Akademik Unvanlar / Görevler


Akademik İdari Deneyim


Verdiği Dersler


Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler


Kitap & Kitap Bölümleri


Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar


Bilimsel Hakemlikler


Metrikler


Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri


Ödüller


Antrenörlük Görevleri


Hakemlik Görevleri


Tanıtım ve Temsil Faaliyetleri


Akademi Dışı Deneyim