Batı Adana Kentsel Gelişme Bölgesinde Bazı Yüzey Yeraltısuyu ve Jips İçerikli birimlerin Olası Sülfat Atağı Açısından Değerlendirilmesi


ÇAN T., KÜÇÜKÖNDER M., AKYILDIZ M., DEMİRAY Z.

65. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Turkey, 2 - 06 April 2012

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey