ZİAUDDİN SARDAR?IN POSTNORMAL ZAMANLAR GÖRÜŞÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME


Creative Commons License

DÖNER E.

Third Sarajevo International Conference on Social Sciences by FBA, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 26 - 29 April 2018, pp.163-171

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Saraybosna
  • Country: Bosnia And Herzegovina
  • Page Numbers: pp.163-171
  • Çukurova University Affiliated: Yes

Abstract

ABSTRACT
Postnormal Times is a philosophical concept created by Ziauddin Sardar. The postnormal age is an era in which the evidence is invalid, the search for identity is high, everything is consumed quickly, and the changes take place globally and swiftly. This age is characterized by three “C” (chaos, complexity, contradictions). Chaos, complexity and contradictions; come together to produce varieties of uncertainty and different ignorance. In this age, everything is on the verge of becoming postnormal. To what extent can Sardar shed light on our problems with this conceptualization? How realistic are the problems identified? How right are the criticisms made? Welcome to Postnormal times!
Keywords: Postnormal, Postnormal Times, Chaos, Complexity, Contradiction.

ÖZET
Postnormal Zamanlar, Ziauddin Sardar tarafından oluşturulan felsefi bir kavramdır. Postnormal çağ kanıtların geçersiz olduğu, kimlik arayışlarının yüksek olduğu, her şeyin hızla tüketildiği, değişimlerin küresel ve hızlı bir biçimde gerçekleştiği bir çağdır. Bu dönem üç “K” ile (kaos, karmaşıklık, karşıtlık) karakterize edilir. Kaos, karmaşıklık ve karşıtlıklar; belirsizlik ve farklı cehalet çeşitleri üretmek için bir araya gelmektedir. Bu çağda her şey postnormal hale gelmenin eşiğindedir. Acaba Sardar bu kavramlaştırmayla sorunlarımıza ne kadar ışık tutabiliyor? Tespit edilen sorunlar ne kadar gerçekçi? Yapılan eleştiriler ne kadar haklı? Postnormal zamanlara hoş geldiniz!
Anahtar Kelimeler: Postnormal, Postnormal Zamanlar, Kaos, Karmaşıklık, Karşıtlık.