Daha karlı üretim için hayvancılık işletme sorumlusunun güncel bilgi ihtiyaçları ve kaynakları. ANKARA, 19 - 20 Ağustos, 2023


Creative Commons License

Göncü Karakök S., Koluman N.

17. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, , Ankara, Turkey, 19 - 20 August 2023, vol.1, no.1, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1
  • Çukurova University Affiliated: Yes

Abstract

Günümüzün yüksek rekabet ortamında farklılık yaratıcı ve sonucu tayin den gücü bilgi ve onu iyi kullanabilen insanlardır. Bir işletmenin gücü, başarısı ve etkinliği bilginin doğru ve etkin yönetilebilmesi ile mümkündür. Özelikle işletme sorumlularının işletmeyi motive edici en önemli unsuru olarak bilgiyi üretme, paylaşma, kullanma ve depolama yol, yöntem ve mekanizmaları ile işletme çalışma ortamında kolaylaştırıcı ve verimlilikte etki olarak kullanımı gerekmektedir. Bu bilgiler ise okullarda ders olarak verilememektedir. Türkiye’de 2019 yılında 17.688.139 baş sığır bulunmakta olup % 48,39’u kültür ırkı % 42,71’i se melez ırklardan oluşmaktadır. 2019 yılı sağmal inek sayısı ise 6.580.753 baş, inek sütü üretimi 20.782.374 ton inek başına ortalama süt verimi ise 3158 kg’dır. % 48,39’u kültür ırkı % 42,71’i se melez ırklardan oluşan bir popülasyon ortalama süt veriminin daha yüksek olmaması sürü yönetim uygulamalarındaki eksilikleri göstermektedir. Bu nedenle bu araştırmada Adana, Mersin, Osmaniye, Konya, Niğde, Aksaray ve Karaman illerinde bulunan hayvancılık işletme sorumlularının daha karlı üretim için güncel bilgi ihtiyaçları ve kaynaklarının tespiti amaçlanmıştır. Anket soruları arasında işletme sorumluları çalışanlarının güncel bilgi ihtiyaçları ve kaynaklarının tespitine yönelik sorular yer almıştır. İşletme sorumlularının %13,6’ü işletmede kayıt tutuluyor mu? Sorusunu cevapsız bırakırken %9,1’i hayır %77,27’si evet kayıt tutuluyor şeklinde cevap vermişlerdir.  Katılımcılar güncel bilgi kaynağı olarak  %31,8’i akademik yayınlar, %4,5 danışmanlar %40,9 internet %9,1 diğer kaynaklarını ifade etmişlerdir.