Kur'an'ı Kerim'de Zaman Kavramı


Creative Commons License

DÖNER E.

Adana 2015 Uluslararası İslam & Tıp (Tıbb-ı Nebevî) Kongresi, Adana, Turkey, 7 - 10 October 2015, pp.605-612

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Adana
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.605-612
  • Çukurova University Affiliated: No

Abstract

Human being have sought to understand and interpret “time (al-dahr)” throughout history. Time, one of the basic paradigms of human life and intellectual efforts, shows itself, as we attempt to define it, as an existence prob-lem by loosing the first face, even it looks familiar at the first view. In this con-text, many opinions related time have been expressed, and almost every society has defined “time” according to its culture and mentality.

İnsanoğlu tarih boyunca zamanı/dehri anlama ve anlamlandırma gayreti içinde olmuştur. İnsan yaşamının ve düşünsel faaliyetinin temel para-digmalarından biri olan zaman, ilk nazarda çoğumuza aşina gelse de, tanımlan-maya çalışınca ilk veçhesini kaybederek bir varoluş problemi olduğunu hisset-tirmektedir. Bu bağlamda zaman konusunda birçok farklı görüş ileri sürülmüş, hemen hemen her toplum kendi kültür ve düşünce yapısına uygun bir şekilde zamanı tanımlama yoluna gitmiştir.